As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras a, r, i, s, t, o, c, r, a, t, i, z, a, r, a, s:

16- Jogo de Palavras (1)

aristocratizaras (24)

15- Jogo de Palavras (1)

aristocratizara (23)

14- Jogo de Palavras (2)

aristocratizar (22)aristocratizas (22)

13- Jogo de Palavras (1)

aristocratiza (21)

12- Jogo de Palavras (1)

aristocratas (13)

11- Jogo de Palavras (5)

aristocrata (12)arrastarias (11)arriscarias (12)caotizarias (19)satirizaras (18)

10- Jogo de Palavras (25)

acartarias (11)acirrarias (11)acoitarias (11)acostarias (11)ariscarias (11)arrasarias (10)arrastaras (10)arrastaria (10)arriscaras (11)arriscaria (11)arroiarias (10)arrotarias (10)associaria (11)atarracais (11)atracarias (11)atrasarias (10)caotizaras (18)caotizaria (18)castrarias (11)catitarias (11)citaristas (11)cotizarias (18)ostracista (11)satirizara (17)tossicaria (11)

9- Jogo de Palavras (72)

acartaras (10)acartaria (10)acatarias (10)acirraras (10)acirraria (10)acoitaras (10)acoitaria (10)acossaria (10)acostaras (10)acostaria (10)ariscaras (10)ariscaria (10)arrasaras (9)arrasaria (9)arrastais (9)arrastara (9)arriarias (9)arriscais (10)arriscara (10)arroiaras (9)arroiaria (9)arrotaras (9)arrotaria (9)associara (10)assotaria (9)atacarias (10)atarracai (10)atarracar (10)atarracas (10)atirarias (9)atracaras (10)atracaria (10)atrairias (9)atrasaras (9)atrasaria (9)atroarias (9)azotarias (16)caotizais (17)caotizara (17)cariarias (10)castraras (10)castraria (10)cataratas (10)catarrais (10)catitaras (10)catitaria (10)citarista (10)coitarias (10)cortarias (10)cotizaras (17)cotizaria (17)irritaras (9)rascarias (10)raziarias (16)razoarias (16)riscarias (10)roscarias (10)saciarias (10)sacristia (10)satirizar (16)satirizas (16)sorririas (9)sortirias (9)tiritaras (9)tisicaras (10)torrarias (9)tossicara (10)tostarias (9)trastaria (9)tratarias (9)trocarias (10)trotarias (9)

8- Jogo de Palavras (137)

acartais (9)acartara (9)acataras (9)acataria (9)acirrais (9)acirrara (9)acoitais (9)acoitara (9)acorrais (9)acorrias (9)acossara (9)acostais (9)acostara (9)arcarias (9)ariscais (9)ariscara (9)arraiais (8)arrasais (8)arrasara (8)arrastai (8)arrastar (8)arrastas (8)arriaras (8)arriaria (8)arriscai (9)arriscar (9)arriscas (9)arroiais (8)arroiara (8)arrotais (8)arrotara (8)arrozais (15)artistas (8)assoaria (8)associai (9)associar (9)assotara (8)atacaras (9)atacaria (9)atarraca (9)atarraco (9)atiraras (8)atiraria (8)atracais (9)atracara (9)atraiais (8)atrairia (8)atrasais (8)atrasara (8)atroaras (8)atroaria (8)azotaras (15)azotaria (15)caiarias (9)caotizai (16)caotizar (16)caotizas (16)cariaras (9)cariaria (9)casarias (9)castrais (9)castrara (9)catarata (9)catarias (9)catarsia (9)catitais (9)catitara (9)catraias (9)cisarias (9)citarias (9)coitaras (9)coitaria (9)corarias (9)coristas (9)cortaras (9)cortaria (9)cotarias (9)cotizais (16)cotizara (16)criarias (9)cristais (9)czarista (16)irisaras (8)irritara (8)iscarias (9)ostraria (8)raiarias (8)rasarias (8)rascaras (9)rascaria (9)ratarias (8)raziaras (15)raziaria (15)razoaras (15)razoaria (15)riscaras (9)riscaria (9)roscaras (9)roscaria (9)rotarias (8)sacarias (9)saciaras (9)saciaria (9)sararias (8)sarcasta (9)satiriza (15)satirizo (15)sitiaras (8)socarias (9)sorriais (8)sorriras (8)sorriria (8)sortiras (8)sortiria (8)tararias (8)tirarias (8)tiritara (8)tisicara (9)tocarias (9)torarias (8)torraras (8)torraria (8)tossicai (9)tossicar (9)tossiria (8)tostaras (8)tostaria (8)trairias (8)trataras (8)trataria (8)troarias (8)trocaras (9)trocaria (9)trocista (9)trotaras (8)trotaria (8)zacarias (16)

7- Jogo de Palavras (193)

acartai (8)acartar (8)acartas (8)acatais (8)acatara (8)acirrai (8)acirrar (8)acirras (8)acoitai (8)acoitar (8)acoitas (8)acorras (8)acorria (8)acossai (8)acossar (8)acostai (8)acostar (8)acostas (8)ararias (7)arcaras (8)arcaria (8)ariscai (8)ariscar (8)ariscas (8)arrasai (7)arrasar (7)arrasas (7)arrasta (7)arrasto (7)arriais (7)arriara (7)arrisca (8)arrisco (8)arroiai (7)arroiar (7)arroias (7)arrotai (7)arrotar (7)arrotas (7)artista (7)asarias (7)assaria (7)assoara (7)associa (8)assotai (7)assotar (7)astrais (7)atacais (8)atacara (8)atarias (7)atirais (7)atirara (7)atracai (8)atracar (8)atracas (8)atraias (7)atrasai (7)atrasar (7)atrasas (7)atrasos (7)atritos (7)atroais (7)atroara (7)azotais (14)azotara (14)caiaras (8)caiaria (8)cairias (8)caotiza (15)cariais (8)cariara (8)casaras (8)casaria (8)casario (8)casitas (8)casotas (8)castrai (8)castrar (8)castras (8)cataras (8)cataria (8)catarro (8)catitai (8)catitar (8)catitas (8)catraia (8)catraio (8)cirzais (15)cisaras (8)cisaria (8)citaras (8)citaria (8)coarias (8)coirais (8)coitais (8)coitara (8)coraras (8)coraria (8)corista (8)corrais (8)corrias (8)cortais (8)cortara (8)cotaras (8)cotaria (8)cotizai (15)cotizar (15)cotizas (15)criaras (8)criaria (8)cristas (8)croatas (8)crostas (8)irarias (7)irisara (7)irritar (7)irritas (7)iscaras (8)iscaria (8)orarias (7)ossaria (7)raciais (8)racista (8)raiaras (7)raiaria (7)rasaras (7)rasaria (7)rascais (8)rascara (8)rataras (7)rataria (7)raziais (14)raziara (14)razoais (14)razoara (14)riscais (8)riscara (8)roscais (8)roscara (8)rotaras (7)rotaria (7)sacaras (8)sacaria (8)saciais (8)saciara (8)sairias (7)sararas (7)sararia (7)sirzais (14)sisaria (7)sitiara (7)soarias (7)socaras (8)socaria (8)sociais (8)sorriai (7)sorrias (7)sorrira (7)sortias (7)sortira (7)tararas (7)tararia (7)tiraras (7)tiraria (7)tiritar (7)tiritas (7)tisicar (8)tisicas (8)toarias (7)tocaras (8)tocaria (8)toraras (7)toraria (7)torcias (8)torrais (7)torrara (7)tossica (8)tossira (7)tostais (7)tostara (7)tractor (8)traiais (7)trairia (7)trarias (7)tratais (7)tratara (7)trazias (14)troaras (7)troaria (7)trocais (8)trocara (8)trotais (7)trotara (7)

6- Jogo de Palavras (228)

acarta (7)acarto (7)acasos (7)acatai (7)acatar (7)acatas (7)acirra (7)acirro (7)acoita (7)acoria (7)acorra (7)acorri (7)acossa (7)acosta (7)actriz (14)araras (6)araria (6)arcais (7)arcara (7)arisca (7)arisco (7)arraia (6)arrais (6)arrasa (6)arraso (6)arriai (6)arriar (6)arrias (6)arroia (6)arrota (6)asaras (6)asaria (6)assara (6)assira (6)assiro (6)assoai (6)assoar (6)assota (6)astros (6)atacai (7)atacar (7)atacas (7)ataras (6)ataria (6)atirai (6)atirar (6)atiras (6)atraca (7)atraco (7)atraia (6)atraio (6)atrair (6)atrais (6)atrasa (6)atraso (6)atrito (6)atroai (6)atroar (6)atroas (6)azotai (13)azotar (13)azotas (13)caiais (7)caiara (7)cairia (7)cariai (7)cariar (7)carias (7)carris (7)carros (7)cartas (7)cartaz (14)casais (7)casara (7)casita (7)casota (7)castas (7)castor (7)castra (7)castro (7)catais (7)catara (7)catita (7)catito (7)cirzai (14)cirzas (14)cisais (7)cisara (7)citais (7)citara (7)coaras (7)coaria (7)coiras (7)coisas (7)coitai (7)coitar (7)coitas (7)corais (7)corara (7)corras (7)corria (7)cortai (7)cortar (7)cortas (7)cosais (7)cosias (7)costas (7)cotais (7)cotara (7)cotiza (14)cozais (14)cozias (14)crasso (7)criais (7)criara (7)crista (7)cristo (7)croata (7)crosta (7)iraras (6)iraria (6)irisar (6)irisas (6)irrita (6)irrito (6)iscais (7)iscara (7)oraras (6)oraria (6)ostras (6)raiais (6)raiara (6)rasais (6)rasara (6)rascai (7)rascar (7)rascas (7)rastos (6)ratais (6)ratara (6)raziai (13)raziar (13)razias (13)razoai (13)razoar (13)razoas (13)ririas (6)riscai (7)riscar (7)riscas (7)riscos (7)risota (6)rosais (6)roscai (7)roscar (7)roscas (7)rosita (6)rotais (6)rotara (6)sacais (7)sacara (7)saciai (7)saciar (7)sacias (7)sacras (7)saiais (6)sairia (6)sarais (6)sarara (6)sirzai (13)sirzas (13)sisara (6)sitiar (6)sitias (6)soaras (6)soaria (6)socais (7)socara (7)sorria (6)sorrir (6)sorris (6)sortia (6)sortir (6)sortis (6)tarais (6)tarara (6)tascas (7)tascos (7)tirais (6)tirara (6)tirita (6)tirito (6)tisica (7)tisico (7)toaras (6)toaria (6)tocais (7)tocara (7)tocata (7)torais (6)torara (6)torcia (7)torrai (6)torrar (6)torras (6)tortas (6)toscas (7)tossia (6)tossir (6)tostai (6)tostar (6)tostas (6)totais (6)traias (6)traria (6)tratai (6)tratar (6)tratas (6)tratos (6)trazia (13)troais (6)troara (6)trocai (7)trocar (7)trocas (7)trotai (6)trotar (6)trotas (6)

5- Jogo de Palavras (203)

acaso (6)acata (6)acato (6)actas (6)actor (6)actos (6)aorta (5)arais (5)arara (5)arcai (6)arcar (6)arcas (6)arcaz (13)arcos (6)arria (5)arrio (5)arroz (12)asais (5)asara (5)ascii (6)ascos (6)assai (5)assar (5)assaz (12)assoa (5)astro (5)ataca (6)ataco (6)atais (5)atara (5)atias (5)atira (5)atiro (5)atrai (5)atroa (5)atroz (12)azota (12)caiai (6)caiar (6)caias (6)cairo (6)caras (6)caria (6)cario (6)cariz (13)caros (6)carro (6)carta (6)casai (6)casar (6)casas (6)casos (6)casta (6)casto (6)catai (6)catar (6)catas (6)cirza (13)cirzo (13)cisai (6)cisar (6)cisas (6)citai (6)citar (6)citas (6)citro (6)coais (6)coara (6)coira (6)coisa (6)coita (6)corai (6)corar (6)coras (6)corra (6)corri (6)corta (6)cosas (6)cosia (6)costa (6)cotai (6)cotar (6)cotas (6)cozas (13)cozia (13)criai (6)criar (6)crias (6)irais (5)irara (5)irias (5)irisa (5)iriso (5)isaac (6)iscai (6)iscar (6)iscas (6)oirar (5)orais (5)orara (5)osaca (6)ostra (5)raiai (5)raiar (5)raias (5)raios (5)raras (5)raros (5)rasai (5)rasar (5)rasas (5)rasca (6)rasco (6)rasto (5)ratai (5)ratar (5)ratas (5)ratos (5)razar (12)razia (12)razio (12)razoa (12)riais (5)ricas (6)ricos (6)riras (5)riria (5)risca (6)risco (6)risos (5)ritos (5)roais (5)rosas (5)rosca (6)rotai (5)rotar (5)rotas (5)sacai (6)sacar (6)sacas (6)sacia (6)sacio (6)sacos (6)sacra (6)sacro (6)saias (5)sarai (5)sarar (5)saras (5)satis (5)scott (6)sirza (12)sirzo (12)sisai (5)sisar (5)sitia (5)sitio (5)soais (5)soara (5)socai (6)socar (6)socas (6)sorri (5)sorti (5)tacto (6)taira (5)tarai (5)tarar (5)taras (5)tarso (5)tasca (6)tasco (6)tirai (5)tirar (5)tiras (5)tiros (5)tirso (5)toais (5)toara (5)tocai (6)tocar (6)tocas (6)torai (5)torar (5)toras (5)torci (6)torra (5)torta (5)tosca (6)tossi (5)tosta (5)traia (5)traio (5)trair (5)trais (5)trata (5)trato (5)trios (5)troai (5)troar (5)troas (5)troca (6)trota (5)

4- Jogo de Palavras (119)

acta (5)acto (5)aias (4)arai (4)arar (4)aras (4)arca (5)arco (5)asai (4)asar (4)asas (4)asco (5)assa (4)asso (4)atai (4)atar (4)atas (4)atia (4)azar (11)azia (11)caia (5)caio (5)cair (5)cais (5)caos (5)cara (5)caro (5)casa (5)caso (5)cata (5)cato (5)cisa (5)ciso (5)cita (5)cito (5)coai (5)coar (5)coas (5)cora (5)cosa (5)cosi (5)cota (5)coza (12)cozi (12)cria (5)crio (5)czar (12)irai (4)irar (4)iras (4)iria (4)irra (4)isca (5)isco (5)isso (4)isto (4)ocas (5)orai (4)orar (4)oras (4)orca (5)raia (4)raio (4)raiz (11)rara (4)raro (4)rasa (4)raso (4)rata (4)rato (4)riai (4)rias (4)rica (5)rico (5)rios (4)rira (4)risc (5)riso (4)rita (4)rito (4)roai (4)roas (4)roca (5)rosa (4)rota (4)saca (5)saco (5)saia (4)saio (4)sair (4)sais (4)sara (4)saro (4)sisa (4)siso (4)soai (4)soar (4)soas (4)soca (5)sois (4)taco (5)tais (4)tara (4)taro (4)tias (4)tios (4)tira (4)tiro (4)tito (4)toai (4)toar (4)toas (4)toca (5)tora (4)trai (4)traz (11)trio (4)triz (11)troa (4)

3- Jogo de Palavras (38)

aia (3)aio (3)ais (3)aos (3)ara (3)aro (3)asa (3)aso (3)ata (3)ati (3)ato (3)azo (10)cai (4)cio (4)coa (4)cor (4)cri (4)ias (3)ira (3)iro (3)iso (3)oca (4)ora (3)ria (3)rio (3)rir (3)ris (3)roa (3)sai (3)sir (3)soa (3)soi (3)tao (3)tas (3)tia (3)tio (3)toa (3)tos (3)

2- Jogo de Palavras (16)

ai (2)ao (2)ar (2)as (2)co (3)ia (2)ii (2)ir (2)is (2)os (2)ri (2)si (2)sr (2)ta (2)ti (2)to (2)