As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras f, a, n, t, a, s, m, a, g, o, r, i, z, a, r, e, i, s:

18- Jogo de Palavras (1)

fantasmagorizareis (33)

17- Jogo de Palavras (2)

fantasmagorizarei (32)fantasmagorizares (32)

16- Jogo de Palavras (2)

fantasmagorizais (31)fantasmagorizeis (31)

15- Jogo de Palavras (5)

fantasmagorizai (30)fantasmagorizar (30)fantasmagorizas (30)fantasmagorizei (30)fantasmagorizes (30)

14- Jogo de Palavras (10)

fantasmagorias (22)fantasmagoriza (29)fantasmagorize (29)informatizaras (26)informatizares (26)informatizasse (26)metaforizarias (24)sanatorizareis (23)sanatorizariam (23)sanatorizarias (23)

13- Jogo de Palavras (35)

agrimensarias (18)anatomizareis (22)anatomizarias (22)arianizaremos (22)aromatizareis (20)aromatizarias (20)atemorizarias (20)fanatizaremos (25)fantasiaremos (18)fantasmagoria (21)fragmentarias (21)fraternizamos (25)germanizarias (25)informatizara (25)magnetizarias (25)manifestarias (18)metaforizaras (23)metaforizaria (23)morfinizastes (25)mostrengarias (18)ratazanaremos (22)remastigarias (16)romantizareis (22)romantizarias (22)sanatorizaram (22)sanatorizaras (22)sanatorizarei (22)sanatorizarem (22)sanatorizares (22)sanatorizaria (22)satanizaremos (22)satirizaremos (20)tiranizaremos (22)transigiremos (18)zaragatearmos (23)

12- Jogo de Palavras (115)

agrimensaras (17)agrimensaria (17)amortizareis (19)amortizarias (19)anatomizaras (21)anatomizarei (21)anatomizares (21)anatomizaria (21)anatomizasse (21)angariaremos (17)anteriorizam (21)anteriorizas (21)argamassarei (15)arianizarmos (21)arianizassem (21)arianizastes (21)armazenarias (21)aromatizaras (19)aromatizarei (19)aromatizares (19)aromatizaria (19)aromatizasse (19)atazanaremos (21)atemorizaras (19)atemorizaria (19)atrafegariam (18)atrafegarias (18)atrafegarmos (18)azeitonariam (21)azeitonarias (21)enfastiariam (17)enfastiarias (17)enfastiarmos (17)engarrafamos (20)engrossariam (17)estroinariam (14)estroinarias (14)fanatizareis (24)fanatizariam (24)fanatizarias (24)fanatizarmos (24)fanatizassem (24)fantasiareis (17)fantasiariam (17)fantasiarias (17)fantasiarmos (17)feitorizaram (22)feitorizaras (22)fragmentaras (20)fragmentaria (20)fraternizais (24)garantiremos (17)germanizaras (24)germanizaria (24)granizaremos (24)informatizar (24)informatizas (24)informatizes (24)ingressariam (17)instigaremos (17)interagirmos (17)interfiramos (17)intrigaremos (17)magnetizaras (24)magnetizaria (24)manifestaras (17)manifestaria (17)martirizasse (19)metaforizais (22)metaforizara (22)monetizarias (21)morfinizaras (24)morfinizares (24)morfinizasse (24)morfinizaste (24)mostrengaras (17)mostrengaria (17)organizareis (24)organizariam (24)organizarias (24)organizassem (24)organizastes (24)ratazanareis (21)ratazanarmos (21)ratazanassem (21)remastigaras (15)remastigaria (15)reorganizais (24)restringimos (17)romanizareis (21)romanizarias (21)romanizastes (21)romantizaras (21)romantizarei (21)romantizares (21)romantizaria (21)romantizasse (21)sanatorizais (21)sanatorizara (21)sanatorizeis (21)satanizareis (21)satanizariam (21)satanizarias (21)satanizarmos (21)satirizarmos (19)satisfizeram (22)simetrizaras (19)tiranizarmos (21)tiranizassem (21)transferimos (17)transfiramos (17)transformais (17)transformeis (17)transigirmos (17)zaragateamos (22)

11- Jogo de Palavras (343)

afagamentos (19)afainaremos (16)afastaremos (14)afrontareis (16)afrontariam (16)afrontarias (16)afrontassem (16)agaitaremos (14)agarotareis (14)agarotariam (14)agarotarias (14)agarotassem (14)agastaremos (14)agonizareis (23)agonizariam (23)agonizarias (23)agonizassem (23)agonizastes (23)agrafaremos (17)agrimensais (16)agrimensara (16)amarotareis (11)amarotarias (11)amarrotasse (11)amenizarias (20)amestrarias (11)amnistiaras (13)amnistiares (13)amofinareis (16)amofinarias (16)amofinastes (16)amorenarias (13)amortizaras (18)amortizarei (18)amortizares (18)amortizaria (18)amortizasse (18)amostragens (16)amostrareis (11)amostrarias (11)amotinareis (13)amotinarias (13)anatomizais (20)anatomizara (20)anatomizeis (20)anemizarias (20)angariareis (16)angariariam (16)angariarias (16)angariarmos (16)angariassem (16)angariastes (16)anorteariam (13)anortearias (13)anterioriza (20)arianizamos (20)arianizaram (20)arianizaras (20)arianizarem (20)arianizares (20)arianizasse (20)arianizaste (20)arianizemos (20)armazenaras (20)armazenaria (20)armazenista (20)aromatizais (18)aromatizara (18)aromatizeis (18)assentariam (13)assentiriam (13)assertariam (11)assoreariam (11)atarefariam (14)atarefarias (14)atarefarmos (14)atazanareis (20)atazanarmos (20)atazanassem (20)atemorizais (18)atemorizara (18)atingiremos (16)atomizareis (18)atomizarias (18)atrafegamos (17)atrafegaram (17)atrafegaras (17)atrafegaria (17)atrasaremos (11)atrofiareis (14)atrofiariam (14)atrofiarias (14)atrofiassem (14)azafamareis (21)azafamastes (21)azeitonaram (20)azeitonaras (20)azeitonaria (20)enamorarias (13)enfartariam (16)enfartarias (16)enfartarmos (16)enfastiamos (16)enfastiaram (16)enfastiaras (16)enfastiaria (16)engarrafais (19)engrossaram (16)engrossaria (16)enraizariam (20)enraizarias (20)enraizarmos (20)entrosariam (13)entrosarias (13)esfaimarias (14)estagiariam (14)estagiarias (14)estagiarmos (14)estagnariam (16)estagnarias (16)estagnarmos (16)estoirariam (11)estoirarias (11)estragariam (14)estragarias (14)estragarmos (14)estroinaram (13)estroinaras (13)estroinaria (13)fanatizamos (23)fanatizaram (23)fanatizaras (23)fanatizarei (23)fanatizarem (23)fanatizares (23)fanatizaria (23)fanatizasse (23)fanatizemos (23)fantasiamos (16)fantasiaram (16)fantasiaras (16)fantasiarei (16)fantasiarem (16)fantasiares (16)fantasiaria (16)fantasiemos (16)fatigaremos (17)feitorizara (21)fomentarias (16)formatareis (14)formatarias (14)formigantes (19)formigareis (17)formigarias (17)formigastes (17)fragmentais (19)fragmentara (19)franziremos (23)fraternizai (23)fraternizam (23)fraternizas (23)garantireis (16)garantiriam (16)garantirias (16)garantirmos (16)garantissem (16)garrotassem (14)germanistas (16)germanizais (23)germanizara (23)germinarias (16)granizareis (23)granizariam (23)granizarias (23)granizarmos (23)granizassem (23)granizastes (23)grasnaremos (16)imaginastes (16)infestariam (16)infestarias (16)infestarmos (16)informareis (16)informarias (16)informastes (16)informatiza (23)informatize (23)ingressaram (16)ingressaria (16)instigarmos (16)integrariam (16)integrarias (16)integrarmos (16)inteirarmos (13)interagimos (16)interagiram (16)interagiras (16)interrogais (16)intrigarmos (16)intrigassem (16)ironizassem (20)ironizastes (20)magnetizais (23)magnetizara (23)maneiristas (13)manifestais (16)manifestara (16)marginareis (16)marginarias (16)marginastes (16)marotearias (11)mastigareis (14)mastigarias (14)mastrearias (11)metaforizai (21)metaforizar (21)metaforizas (21)ministraras (13)ministrares (13)monetizaras (20)monetizaria (20)morfinizara (23)mostrengais (16)mostrengara (16)organizaram (23)organizaras (23)organizarei (23)organizarem (23)organizares (23)organizaria (23)organizasse (23)organizaste (23)orientariam (13)orientarias (13)originassem (16)originastes (16)rasgamentos (16)ratazanamos (20)ratazanarei (20)ratazanarem (20)ratazanares (20)ratazanasse (20)ratazanemos (20)reanimarias (13)reformistas (14)registariam (14)registarias (14)registarmos (14)registramos (14)reinsiramos (13)remastigais (14)remastigara (14)remontarias (13)reorganizai (23)reorganizam (23)reorganizas (23)resgatariam (14)resgatarias (14)resgatarmos (14)resignariam (16)resignarias (16)resignarmos (16)ressonariam (13)restingamos (16)restringiam (16)restringias (16)retingirmos (16)rezingariam (23)rezingarias (23)rezingarmos (23)romanizaras (20)romanizarei (20)romanizares (20)romanizaria (20)romanizasse (20)romanizaste (20)romantizais (20)romantizara (20)romantizeis (20)sanatorizai (20)sanatorizam (20)sanatorizar (20)sanatorizas (20)sanatorizei (20)sanatorizem (20)sanatorizes (20)sangraremos (16)satanizamos (20)satanizaram (20)satanizaras (20)satanizarei (20)satanizarem (20)satanizares (20)satanizaria (20)satanizemos (20)satirizamos (18)satirizaram (18)satirizaras (18)satirizarem (18)satirizares (18)satirizemos (18)satisfariam (14)satisfaziam (21)satisfizera (21)seminarista (13)serigrafias (17)seringariam (16)seringarias (16)seringarmos (16)simetrizara (18)singraremos (16)sinistraram (13)sinistrarem (13)sismografia (17)tarifaremos (14)teorizariam (18)teorizarias (18)terminarias (13)tesoirariam (11)tesoirarias (11)tiranizamos (20)tiranizaram (20)tiranizaras (20)tiranizarem (20)tiranizares (20)tiranizasse (20)tiranizemos (20)transferiam (16)transferias (16)transfirais (16)transformai (16)transformas (16)transformei (16)transformes (16)transigimos (16)transigiram (16)transigiras (16)transigirem (16)transigires (16)zaragateais (21)zaragateiam (21)zaragateias (21)zaragateiro (21)

10- Jogo de Palavras (734)

afagamento (18)afagaremos (16)afainareis (15)afainariam (15)afainarias (15)afainarmos (15)afainassem (15)afainastes (15)afanaremos (15)afastareis (13)afastariam (13)afastarias (13)afastarmos (13)afinaremos (15)afirmareis (13)afirmarias (13)afirmastes (13)afoitareis (13)afoitariam (13)afoitarias (13)afoitassem (13)aforrassem (13)aforrastes (13)afretariam (13)afretarias (13)afretarmos (13)afrontaram (15)afrontaras (15)afrontarei (15)afrontarem (15)afrontares (15)afrontaria (15)afrontasse (15)agaitareis (13)agaitariam (13)agaitarias (13)agaitarmos (13)agaitassem (13)agarotaram (13)agarotaras (13)agarotarei (13)agarotarem (13)agarotares (13)agarotaria (13)agarotasse (13)agarrassem (13)agarrastes (13)agastareis (13)agastariam (13)agastarias (13)agastarmos (13)agiotareis (13)agiotariam (13)agiotarias (13)agiotassem (13)agitaremos (13)agoirareis (13)agoirariam (13)agoirarias (13)agoirassem (13)agoirastes (13)agoniareis (15)agoniariam (15)agoniarias (15)agoniassem (15)agoniastes (15)agonizaram (22)agonizaras (22)agonizarei (22)agonizarem (22)agonizares (22)agonizaria (22)agonizasse (22)agonizaste (22)agrafareis (16)agrafariam (16)agrafarias (16)agrafarmos (16)agrafassem (16)agrafastes (16)agrimensai (15)agrimensar (15)agrimensas (15)agrimensor (15)amainareis (12)amainarias (12)amainastes (12)amansareis (12)amansarias (12)amargareis (13)amargarias (13)amargastes (13)amarotaras (10)amarotarei (10)amarotares (10)amarotaria (10)amarotasse (10)amarrastes (10)amarrotais (10)amarroteis (10)ameigarias (13)amenizaras (19)amenizaria (19)amestraras (10)amestraria (10)amnistiara (12)amofinaras (15)amofinarei (15)amofinares (15)amofinaria (15)amofinasse (15)amofinaste (15)amoirareis (10)amoirarias (10)amoirastes (10)amoitareis (10)amoitarias (10)amontareis (12)amontarias (12)amorenaras (12)amorenaria (12)amortizais (17)amortizara (17)amortizeis (17)amostraras (10)amostrarei (10)amostrares (10)amostraria (10)amotinaras (12)amotinarei (12)amotinares (12)amotinaria (12)amotinasse (12)anafaremos (15)anataremos (12)anatomizai (19)anatomizar (19)anatomizas (19)anatomizei (19)anatomizes (19)anemiarias (12)anemizaras (19)anemizaria (19)angariamos (15)angariaram (15)angariaras (15)angariarei (15)angariarem (15)angariares (15)angariaria (15)angariasse (15)angariaste (15)angariemos (15)anisaremos (12)anortearam (12)anortearas (12)anortearia (12)ansiaremos (12)arengariam (15)arengarias (15)arengarmos (15)argamassai (13)argamassar (13)argamassei (13)arianizara (19)armazenais (19)armazenara (19)aromatizai (17)aromatizar (17)aromatizas (17)aromatizei (17)aromatizes (17)arrastamos (10)arrastemos (10)arreigamos (13)arrematais (10)arrestamos (10)arrogantes (15)arrogassem (13)arrogastes (13)arroiassem (10)arroiastes (10)arrotassem (10)artesanais (12)assentaram (12)assentaria (12)assentiram (12)assentiria (12)asseririam (10)assertaram (10)assertaria (10)assetariam (10)assimetria (10)assinariam (12)assinergia (15)assorearam (10)assorearia (10)assotariam (10)atarefamos (13)atarefaram (13)atarefaras (13)atarefaria (13)atazanamos (19)atazanarei (19)atazanarem (19)atazanares (19)atazanasse (19)atazanemos (19)atemorizai (17)atemorizar (17)atemorizas (17)atinaremos (12)atingirmos (15)atingissem (15)atiraremos (10)atmosferas (13)atomizaras (17)atomizarei (17)atomizares (17)atomizaria (17)atomizasse (17)atrafegais (16)atrafegara (16)atrairemos (10)atrasareis (10)atrasariam (10)atrasarias (10)atrasarmos (10)atrofiaram (13)atrofiaras (13)atrofiarei (13)atrofiarem (13)atrofiares (13)atrofiaria (13)atrofiasse (13)azafamarei (20)azafamares (20)azafamasse (20)azafamaste (20)azeitariam (17)azeitarias (17)azeitarmos (17)azeitonais (19)azeitonara (19)emigrarias (13)enamoraras (12)enamoraria (12)enfartamos (15)enfartaram (15)enfartaras (15)enfartaria (15)enfastiais (15)enfastiara (15)engarrafai (18)engarrafam (18)engarrafas (18)engatariam (15)engatarias (15)engatarmos (15)engomarias (15)engrossara (15)enigmarias (15)enigmistas (15)enraizamos (19)enraizaram (19)enraizaras (19)enraizaria (19)ensaiariam (12)ensaiarias (12)ensaiarmos (12)entrosaram (12)entrosaras (12)entrosaria (12)esfaimaras (13)esfaimaria (13)esfriariam (13)esfriarias (13)esfriarmos (13)esganariam (15)esganarias (15)esganarmos (15)esgotariam (13)esgotarias (13)esgrimiras (13)esgrimista (13)esmagarias (13)estafariam (13)estafarias (13)estafarmos (13)estagiamos (13)estagiaram (13)estagiaras (13)estagiaria (13)estagnamos (15)estagnaram (15)estagnaras (15)estagnaria (15)estimarias (10)estofariam (13)estofarias (13)estoiraram (10)estoiraras (10)estoiraria (10)estragamos (13)estragaram (13)estragaras (13)estragaria (13)estroinais (12)estroinara (12)etnografia (18)fanatizais (22)fanatizara (22)fanatizeis (22)fantasiais (15)fantasiara (15)fantasieis (15)fantasiosa (15)faringites (18)fartaremos (13)fatigareis (16)fatigariam (16)fatigarias (16)fatigarmos (16)fatigassem (16)feitorizam (20)feitorizar (20)feitorizas (20)feministas (15)fingiremos (18)finisterra (15)fintaremos (15)fisgaremos (16)fomentaras (15)fomentaria (15)formataras (13)formatarei (13)formatares (13)formataria (13)formatasse (13)formigante (18)formigaras (16)formigarei (16)formigares (16)formigaria (16)formigasse (16)formigaste (16)fragmentai (18)fragmentar (18)fragmentas (18)fragmentos (18)franzireis (22)franziriam (22)franzirias (22)franzirmos (22)franzissem (22)franzistes (22)fraseariam (13)frasearias (13)frasearmos (13)fraternais (15)fraterniza (22)fraternizo (22)friorentas (15)frisaremos (13)fritaremos (13)fronteiras (15)garantamos (15)garantimos (15)garantiram (15)garantiras (15)garantirei (15)garantirem (15)garantires (15)garantiria (15)garantisse (15)garfaremos (16)garotareis (13)garotariam (13)garotarias (13)garotassem (13)garrotasse (13)gastaremos (13)geminarias (15)germanista (15)germanizai (22)germanizar (22)germanizas (22)germinaras (15)germinaria (15)gizamentos (22)granaremos (15)graniforme (18)granizamos (22)granizaram (22)granizaras (22)granizarei (22)granizarem (22)granizares (22)granizaria (22)granizasse (22)granizaste (22)granizemos (22)grasnareis (15)grasnariam (15)grasnarias (15)grasnarmos (15)grassariam (13)grisaremos (13)gritaremos (13)ignorareis (15)ignorariam (15)ignorarias (15)ignorassem (15)ignorastes (15)imaginaras (15)imaginares (15)imaginasse (15)imaginaste (15)imigrantes (15)imigrastes (13)infamareis (15)infamarias (15)infamastes (15)inferirmos (15)infestamos (15)infestaram (15)infestaras (15)infestaria (15)informaras (15)informarei (15)informares (15)informaria (15)informasse (15)informaste (15)ingerirmos (15)ingressara (15)inserirmos (12)instaremos (12)instigamos (15)instigaram (15)instigaras (15)instigarem (15)instigares (15)integramos (15)integraram (15)integraras (15)integraria (15)integrismo (15)inteiramos (12)inteiraram (12)inteiraras (12)interagiam (15)interagias (15)interagira (15)interfiram (15)interfiras (15)interrogai (15)interrogam (15)interrogas (15)intrigamos (15)intrigaram (15)intrigaras (15)intrigarem (15)intrigares (15)intrigasse (15)ionizassem (19)ionizastes (19)irisaremos (10)irmanareis (12)irmanarias (12)irmanastes (12)ironizaram (19)ironizaras (19)ironizarem (19)ironizares (19)ironizasse (19)ironizaste (19)irrigassem (13)irrigastes (13)irritassem (10)isentariam (12)isentarias (12)isentarmos (12)magistrais (13)magnetizai (22)magnetizar (22)magnetizas (22)maneirista (12)manifestai (15)manifestar (15)manifestas (15)manifestos (15)marginaras (15)marginarei (15)marginares (15)marginaria (15)marginasse (15)marginaste (15)marionetas (12)marotearas (10)marotearia (10)martirizas (17)martirizes (17)mastigaras (13)mastigarei (13)mastigares (13)mastigaria (13)mastrearas (10)mastrearia (10)matinareis (12)matinarias (12)matizareis (17)matizarias (17)metaforiza (20)minerarias (12)ministrara (12)minorareis (12)minorarias (12)minorastes (12)miserarias (10)missionara (12)misteriosa (10)monetizais (19)monetizara (19)morfinizar (22)morfinizas (22)morfinizes (22)mostrareis (10)mostrarias (10)mostrengai (15)mostrengar (15)mostrengas (15)motinareis (12)motinarias (12)namorareis (12)namorarias (12)namorastes (12)namoristas (12)nitraremos (12)norteariam (12)nortearias (12)ofertariam (13)ofertarias (13)orfanareis (15)orfanariam (15)orfanarias (15)orfanassem (15)orfanastes (15)organizais (22)organizara (22)organizeis (22)orientaram (12)orientaras (12)orientaria (12)originaram (15)originaras (15)originarem (15)originares (15)originasse (15)originaste (15)rarefaziam (20)rarefazias (20)rasgamento (15)rasgaremos (13)rasteariam (10)rastearias (10)rastearmos (10)rastreamos (10)ratazanais (19)ratazaneis (19)ratonareis (12)ratonariam (12)ratonarias (12)ratonassem (12)raziaremos (17)reafirmais (13)reanimaras (12)reanimaria (12)refinariam (15)refinarias (15)refinarmos (15)refogariam (16)refogarias (16)reformista (13)regatariam (13)regatarias (13)regatarmos (13)registamos (13)registaram (13)registaras (13)registaria (13)registrais (13)remastigai (13)remastigar (13)remastigas (13)rematarias (10)remontaras (12)remontaria (12)reorganiza (22)resfriamos (13)resgatamos (13)resgataram (13)resgataras (13)resgataria (13)resignamos (15)resignaram (15)resignaras (15)resignaria (15)resinariam (12)resinarias (12)resinarmos (12)resistiram (10)ressairiam (10)ressintamo (12)ressoariam (10)ressonaram (12)ressonaria (12)restingais (15)restringia (15)restringis (15)retingimos (15)retingiram (15)retingiras (15)retinirmos (12)retomarias (10)retraiamos (10)retroagiam (13)retroagias (13)rezingamos (22)rezingaram (22)rezingaras (22)rezingaria (22)rigoristas (13)romanistas (12)romanizais (19)romanizara (19)romanizeis (19)romantizai (19)romantizar (19)romantizas (19)romantizei (19)romantizes (19)roseirista (10)rotineiras (12)sagraremos (13)samaritano (12)sanatoriza (19)sanatorize (19)sangrareis (15)sangrariam (15)sangrarias (15)sangrarmos (15)sarniremos (12)satanizais (19)satanizara (19)satanizeis (19)satirizara (17)satisfarei (13)satisfaria (13)satisfazei (20)satisfazem (20)satisfazer (20)satisfazia (20)satisfizer (20)sazonareis (19)sazonariam (19)sazonarias (19)serigrafia (16)seringamos (15)seringaram (15)seringaras (15)seringaria (15)simetrizar (17)simetrizas (17)sinergista (15)singrareis (15)singrariam (15)singrarias (15)singrarmos (15)sinistrara (12)sitiaremos (10)sofismarei (13)sofismaria (13)sonegariam (15)sonegarias (15)sonetariam (12)sonetarias (12)sorteariam (10)sortearias (10)tamareiras (10)tangaremos (15)tarefariam (13)tarefarias (13)tarefarmos (13)tarifareis (13)tarifariam (13)tarifarias (13)tarifarmos (13)tarifassem (13)teorizaram (17)teorizaras (17)teorizaria (17)terminaras (12)terminaria (12)tesoiraram (10)tesoiraras (10)tesoiraria (10)timonareis (12)timonarias (12)tingiremos (15)tiranizara (19)toireariam (10)toirearias (10)torneariam (12)tornearias (12)tragaremos (13)traineiras (12)transferia (15)transferis (15)transfiram (15)transfiras (15)transforma (15)transforme (15)transigiam (15)transigias (15)transigira (15)treinariam (12)treinarias (12)treinarmos (12)zangaremos (22)zaragateai (20)zaragatear (20)zaragateia (20)zaragateio (20)

9- Jogo de Palavras (1252)

afagareis (15)afagariam (15)afagarias (15)afagarmos (15)afagassem (15)afagastes (15)afainamos (14)afainaram (14)afainaras (14)afainarei (14)afainarem (14)afainares (14)afainaria (14)afainasse (14)afainaste (14)afainemos (14)afamareis (12)afamarias (12)afamastes (12)afanareis (14)afanariam (14)afanarias (14)afanarmos (14)afanassem (14)afanastes (14)afastamos (12)afastaram (12)afastaras (12)afastarei (12)afastarem (12)afastares (12)afastaria (12)afastemos (12)afeririam (12)aferirias (12)aferirmos (12)aferramos (12)aferroais (12)afiaremos (12)afinareis (14)afinariam (14)afinarias (14)afinarmos (14)afinassem (14)afinastes (14)afirmaras (12)afirmarei (12)afirmares (12)afirmaria (12)afirmasse (12)afirmaste (12)afizermos (19)afogareis (15)afogariam (15)afogarias (15)afogassem (15)afogastes (15)afoitaram (12)afoitaras (12)afoitarei (12)afoitarem (12)afoitares (12)afoitaria (12)afoitasse (12)aforareis (12)aforariam (12)aforarias (12)aforassem (12)aforastes (12)aforrasse (12)aforraste (12)afretamos (12)afretaram (12)afretaras (12)afretaria (12)afrontais (14)afrontara (14)afronteis (14)agaitamos (12)agaitaram (12)agaitaras (12)agaitarei (12)agaitarem (12)agaitares (12)agaitaria (12)agaitasse (12)agaitemos (12)agarotais (12)agarotara (12)agaroteis (12)agarramos (12)agarrasse (12)agarraste (12)agarremos (12)agastamos (12)agastaram (12)agastaras (12)agastarei (12)agastarem (12)agastares (12)agastaria (12)agastemos (12)agiotaram (12)agiotaras (12)agiotarei (12)agiotarem (12)agiotares (12)agiotaria (12)agiotasse (12)agitareis (12)agitariam (12)agitarias (12)agitarmos (12)agitassem (12)agoiraram (12)agoiraras (12)agoirarei (12)agoirarem (12)agoirares (12)agoiraria (12)agoirasse (12)agoiraste (12)agoniaram (14)agoniaras (14)agoniarei (14)agoniarem (14)agoniares (14)agoniaria (14)agoniasse (14)agoniaste (14)agonizais (21)agonizara (21)agonizeis (21)agrafamos (15)agrafaram (15)agrafaras (15)agrafarei (15)agrafarem (15)agrafares (15)agrafaria (15)agrafasse (15)agrafaste (15)agrafemos (15)agrimensa (14)agrimenso (14)agromania (14)amainaras (11)amainarei (11)amainares (11)amainaria (11)amainasse (11)amainaste (11)amansaras (11)amansarei (11)amansares (11)amansaria (11)amansaste (11)amarareis (9)amararias (9)amarastes (9)amargaras (12)amargarei (12)amargares (12)amargaria (12)amargasse (12)amargaste (12)amarotais (9)amarotara (9)amaroteis (9)amarrasse (9)amarraste (9)amarrotai (9)amarrotas (9)amarrotei (9)amarrotes (9)amassarei (9)amassaria (9)ameigaras (12)ameigaria (12)amenizais (18)amenizara (18)amestrais (9)amestrara (9)amigareis (12)amigarias (12)amigastes (12)amnistiar (11)amnistias (11)amnisties (11)amofinais (14)amofinara (14)amofineis (14)amoiraras (9)amoirarei (9)amoirares (9)amoiraria (9)amoirasse (9)amoiraste (9)amoitaras (9)amoitarei (9)amoitares (9)amoitaria (9)amoitasse (9)amontaras (11)amontarei (11)amontares (11)amontaria (11)amontasse (11)amorenais (11)amorenara (11)amortizai (16)amortizar (16)amortizas (16)amortizei (16)amortizes (16)amossarei (9)amossaria (9)amostrais (9)amostrara (9)amostreis (9)amotinais (11)amotinara (11)amotineis (11)anafareis (14)anafariam (14)anafarias (14)anafarmos (14)anafassem (14)anafastes (14)anagramas (14)anatareis (11)anatariam (11)anatarias (11)anatarmos (11)anatassem (11)anatomiza (18)anatomize (18)anemiaras (11)anemiaria (11)anemizais (18)anemizara (18)angariais (14)angariara (14)angarieis (14)animareis (11)animarias (11)animastes (11)animistas (11)anisareis (11)anisariam (11)anisarias (11)anisarmos (11)anorteais (11)anorteara (11)anorteiam (11)anorteias (11)anotareis (11)anotariam (11)anotarias (11)anotassem (11)ansiareis (11)ansiariam (11)ansiarias (11)ansiarmos (11)aramareis (9)aramarias (9)aramastes (9)arengamos (14)arengaram (14)arengaras (14)arengaria (14)arfaremos (12)argamassa (12)argamasse (12)argamasso (12)arianismo (11)arianizam (18)arianizar (18)arianizas (18)arianizem (18)arianizes (18)armazenai (18)armazenar (18)armazenas (18)aromareis (9)aromarias (9)aromastes (9)aromatiza (16)aromatize (16)arrasamos (9)arrasaste (9)arrasemos (9)arrastais (9)arrasteis (9)arreigais (12)arrematai (9)arrematas (9)arrestais (9)arretamos (9)arriassem (9)arriastes (9)arritmias (9)arrogante (14)arrogasse (12)arrogaste (12)arroiasse (9)arroiaste (9)arrotasse (9)arroteais (9)arroteiam (9)arroteias (9)arteriais (9)artesiano (11)asiatismo (9)asneariam (11)asnearias (11)asnearmos (11)asseariam (9)assentara (11)assentiam (11)assentimo (11)assentira (11)asseriram (9)asseriria (9)assertara (9)assetaram (9)assetaria (9)assinaram (11)assinarei (11)assinarem (11)assinaria (11)assintamo (11)assoariam (9)assomarei (9)assomaria (9)assoreara (9)assoreiam (9)assotaram (9)assotarei (9)assotarem (9)assotaria (9)atarefais (12)atarefara (12)atazanais (18)atazaneis (18)atemoriza (16)aterramos (9)aterroais (9)atinareis (11)atinariam (11)atinarias (11)atinarmos (11)atinassem (11)atingimos (14)atingiram (14)atingiras (14)atingirem (14)atingires (14)atingisse (14)atirareis (9)atirariam (9)atirarias (9)atirarmos (9)atirassem (9)atmosfera (12)atomizais (16)atomizara (16)atomizeis (16)atonareis (11)atonariam (11)atonarias (11)atonassem (11)atrafegai (15)atrafegam (15)atrafegar (15)atrafegas (15)atraiamos (9)atraireis (9)atrairiam (9)atrairias (9)atrairmos (9)atrasamos (9)atrasaram (9)atrasaras (9)atrasarei (9)atrasarem (9)atrasares (9)atrasaria (9)atrasemos (9)atroareis (9)atroariam (9)atroarias (9)atroassem (9)atrofiais (12)atrofiara (12)atrofieis (12)azafamais (19)azafameis (19)azeitamos (16)azeitaram (16)azeitaras (16)azeitaria (16)azeitonai (18)azeitonam (18)azeitonar (18)azeitonas (18)azotareis (16)azotariam (16)azotarias (16)azotassem (16)emanarias (11)emigraras (12)emigraria (12)enamorais (11)enamorara (11)enfartais (14)enfartara (14)enfastiai (14)enfastiam (14)enfastiar (14)enfastias (14)enfiariam (14)enfiarias (14)enfiarmos (14)engarrafa (17)engarrafo (17)engatamos (14)engataram (14)engataras (14)engataria (14)engomaras (14)engomaria (14)engrossai (14)engrossam (14)engrossar (14)enigmaras (14)enigmaria (14)enigmista (14)enraizais (18)enraizamo (18)enraizara (18)ensaiamos (11)ensaiaram (11)ensaiaras (11)ensaiaria (11)entoariam (11)entoarias (11)entrariam (11)entrarias (11)entrarmos (11)entrosais (11)entrosara (11)esfaimais (12)esfaimara (12)esfriamos (12)esfriaram (12)esfriaras (12)esfriaria (12)esganamos (14)esganaram (14)esganaras (14)esganaria (14)esgotaram (12)esgotaras (12)esgotaria (12)esgrimais (12)esgrimias (12)esgrimira (12)esmagaras (12)esmagaria (12)estafamos (12)estafaram (12)estafaras (12)estafaria (12)estagiais (12)estagiara (12)estagnais (14)estagnara (14)estimaras (9)estimaria (9)estofaram (12)estofaras (12)estofaria (12)estoirais (9)estoirara (9)estragais (12)estragara (12)estroinai (11)estroinam (11)estroinar (11)estroinas (11)fanaremos (14)fanatismo (14)fanatizai (21)fanatizam (21)fanatizar (21)fanatizas (21)fanatizei (21)fanatizem (21)fanatizes (21)fantasiai (14)fantasiam (14)fantasiar (14)fantasias (14)fantasiei (14)fantasiem (14)fantasies (14)fantasmas (14)faringite (17)fartareis (12)fartariam (12)fartarias (12)fartarmos (12)fartassem (12)fatigamos (15)fatigaram (15)fatigaras (15)fatigarei (15)fatigarem (15)fatigares (15)fatigaria (15)fatigasse (15)feirariam (12)feirarias (12)feirarmos (12)feitorias (12)feitoriza (19)feminista (14)feriariam (12)feriarias (12)feriarmos (12)finaremos (14)fingirmos (17)fingissem (17)fingistes (17)fintareis (14)fintariam (14)fintarias (14)fintarmos (14)fintassem (14)firmareis (12)firmarias (12)firmastes (12)fisgareis (15)fisgariam (15)fisgarias (15)fisgarmos (15)fitaremos (12)fomentais (14)fomentara (14)formareis (12)formarias (12)formastes (12)formatais (12)formatara (12)formateis (12)formigais (15)formigara (15)formistas (12)forragens (17)forrassem (12)forrastes (12)fragmenta (17)fragmento (17)franzamos (21)franzimos (21)franziram (21)franziras (21)franzirei (21)franzirem (21)franzires (21)franziria (21)franzisse (21)franziste (21)fraseamos (12)frasearam (12)frasearas (12)frasearia (12)fraternas (14)fremirias (12)frenariam (14)frenarias (14)frenarmos (14)fresariam (12)fresarias (12)fresarmos (12)fretariam (12)fretarias (12)fretarmos (12)friorenta (14)frisantes (14)frisareis (12)frisariam (12)frisarias (12)frisarmos (12)fritareis (12)fritariam (12)fritarias (12)fritarmos (12)fritassem (12)fronteira (14)ganiremos (14)garantais (14)garantiam (14)garantias (14)garantira (14)garfareis (15)garfariam (15)garfarias (15)garfarmos (15)garfassem (15)garfastes (15)garotaram (12)garotaras (12)garotarei (12)garotarem (12)garotares (12)garotaria (12)garotasse (12)garrissem (12)garristes (12)garrotais (12)garroteis (12)gaseariam (12)gasearias (12)gasearmos (12)gastareis (12)gastariam (12)gastarias (12)gastarmos (12)gazeariam (19)gazearias (19)gazearmos (19)geminaras (14)geminaria (14)germaniza (21)germanizo (21)germinais (14)germinara (14)gessariam (12)giraremos (12)gizamento (21)gizaremos (19)gostareis (12)gostariam (12)gostarias (12)goteariam (12)gotearias (12)gramareis (12)gramarias (12)gramastes (12)granareis (14)granariam (14)granarias (14)granarmos (14)granassem (14)granastes (14)granizais (21)granizara (21)granizeis (21)grasnamos (14)grasnaram (14)grasnaras (14)grasnarei (14)grasnarem (14)grasnares (14)grasnaria (14)grasnaste (14)grasnemos (14)grassaram (12)grassarei (12)grassarem (12)grassaria (12)gretariam (12)gretarias (12)gretarmos (12)grisareis (12)grisariam (12)grisarias (12)grisarmos (12)gritareis (12)gritariam (12)gritarias (12)gritarmos (12)gritassem (12)grosseira (12)grosseria (12)ignoraram (14)ignoraras (14)ignorarei (14)ignorarem (14)ignorares (14)ignoraria (14)ignorasse (14)ignoraste (14)imaginara (14)imergiras (12)imigrante (14)imigraras (12)imigrares (12)imigrasse (12)imigraste (12)infamaras (14)infamarei (14)infamares (14)infamaria (14)infamasse (14)infamaste (14)inferimos (14)inferiram (14)inferiras (14)infestais (14)infestara (14)infiramos (14)informais (14)informara (14)informeis (14)ingerimos (14)ingeriram (14)ingeriras (14)ingiramos (14)ingressai (14)ingressam (14)ingressar (14)inserimos (11)inseriram (11)inseriras (11)insiramos (11)instareis (11)instariam (11)instarias (11)instarmos (11)instigara (14)integrais (14)integrara (14)inteirara (11)interagia (14)interagir (14)interagis (14)interfira (14)interfiro (14)interroga (14)intimaras (11)intimares (11)intimasse (11)intrigara (14)ionizaram (18)ionizaras (18)ionizarem (18)ionizares (18)ionizasse (18)ionizaste (18)irisarmos (9)irmanaras (11)irmanarei (11)irmanares (11)irmanaria (11)irmanasse (11)irmanaste (11)ironizara (18)irrigamos (12)irrigasse (12)irrigaste (12)irritamos (9)irritasse (9)irritemos (9)isentamos (11)isentaram (11)isentaras (11)isentaria (11)isometria (9)iterariam (9)iterarias (9)iterarmos (9)magazines (21)magnetiza (21)magnetizo (21)magoareis (12)magoarias (12)magoastes (12)mangareis (14)mangarias (14)mangastes (14)manifesta (14)manifesto (14)manterias (11)maratonas (11)marearias (9)margarina (14)margarita (12)marginais (14)marginara (14)margineis (14)marioneta (11)maroteais (9)maroteara (9)maroteias (9)maroteira (9)marrastes (9)marretais (9)martiriza (16)martirize (16)martirizo (16)mastigais (12)mastigara (12)mastreais (9)mastreara (9)mastreias (9)materiais (9)maternais (11)matinaras (11)matinarei (11)matinares (11)matinaria (11)matinasse (11)matizaras (16)matizarei (16)matizares (16)matizaria (16)matizasse (16)matreiros (9)mentirias (11)metafonia (14)migrantes (14)migrareis (12)migrarias (12)migrastes (12)mineraras (11)mineraria (11)mingareis (14)mingarias (14)mingastes (14)ministrar (11)ministras (11)ministres (11)ministros (11)minoraras (11)minorarei (11)minorares (11)minoraria (11)minorasse (11)minoraste (11)minorista (11)mirrastes (9)miseraras (9)miseraria (9)missionar (11)mitigaras (12)mitigares (12)mitigasse (12)mitrareis (9)mitrarias (9)moinareis (11)moinarias (11)moinastes (11)monetizai (18)monetizar (18)monetizas (18)montareis (11)montarias (11)morangais (14)morfiniza (21)morfinize (21)mostraras (9)mostrarei (9)mostrares (9)mostraria (9)mostrenga (14)motinaras (11)motinarei (11)motinares (11)motinaria (11)motinasse (11)naifistas (14)namoraras (11)namorarei (11)namorares (11)namoraria (11)namorasse (11)namoraste (11)namorista (11)narrassem (11)narrastes (11)nazarismo (18)nitrareis (11)nitrariam (11)nitrarias (11)nitrarmos (11)nitrassem (11)nomearias (11)nortearam (11)nortearas (11)nortearia (11)notariais (11)ofegariam (15)ofegarias (15)ofertaram (12)ofertaras (12)ofertaria (12)onerariam (11)onerarias (11)orfanaram (14)orfanaras (14)orfanarei (14)orfanarem (14)orfanares (14)orfanaria (14)orfanasse (14)orfanaste (14)organista (14)organizai (21)organizam (21)organizar (21)organizas (21)organizei (21)organizem (21)organizes (21)orientais (11)orientara (11)originara (14)ostreiras (9)rafaremos (12)raiaremos (9)rangeriam (14)rangerias (14)rangermos (14)rarefazia (19)rasaremos (9)rasgareis (12)rasgariam (12)rasgarias (12)rasgarmos (12)rasteamos (9)rastearam (9)rastearas (9)rastearia (9)rasteiras (9)rastreais (9)rastreiam (9)rastreias (9)rataremos (9)ratazanai (18)ratazanam (18)ratazanar (18)ratazanas (18)ratazanei (18)ratazanem (18)ratazanes (18)rateariam (9)ratearias (9)ratearmos (9)ratonaram (11)ratonaras (11)ratonarei (11)ratonarem (11)ratonares (11)ratonaria (11)ratonasse (11)raziareis (16)raziariam (16)raziarias (16)raziarmos (16)raziassem (16)raziastes (16)razoareis (16)razoariam (16)razoarias (16)razoassem (16)razoastes (16)reafirmai (12)reafirmas (12)reagiriam (12)reagirias (12)reagirmos (12)reanimais (11)reanimara (11)reatariam (9)reatarias (9)reatarmos (9)refiariam (12)refiarias (12)refiarmos (12)refinamos (14)refinaram (14)refinaras (14)refinaria (14)refiramos (12)refogaram (15)refogaras (15)refogaria (15)reformais (12)regatamos (12)regataram (12)regataras (12)regataria (12)regionais (14)regiramos (12)registais (12)registara (12)registrai (12)registram (12)registras (12)reinariam (11)reinarias (11)reinarmos (11)reinsiram (11)reinsiras (11)reitorias (9)remastiga (12)remastigo (12)remataras (9)remataria (9)remontais (11)remontara (11)resfriais (12)resgatais (12)resgatara (12)resignais (14)resignara (14)resinamos (11)resinaram (11)resinaras (11)resinaria (11)resistiam (9)resistira (9)ressairia (9)ressintai (11)ressintam (11)ressoaram (9)ressoaria (9)ressonara (11)restariam (9)restarias (9)restarmos (9)restingam (14)restingas (14)restringi (14)retinamos (11)retingiam (14)retingias (14)retingira (14)retinimos (11)retiniram (11)retiniras (11)retiramos (9)retomaras (9)retomaria (9)retornais (11)retraiais (9)retroagia (12)retroagis (12)rezingais (21)rezingara (21)rifaremos (12)rigorista (12)ritmareis (9)ritmarias (9)romanista (11)romanizai (18)romanizar (18)romanizas (18)romanizei (18)romanizes (18)romantiza (18)romantize (18)roseirais (9)rosnareis (11)rosnariam (11)rosnarias (11)rotineira (11)safaremos (12)sagrareis (12)sagrariam (12)sagrarias (12)sagrarmos (12)sanaremos (11)saneariam (11)sanearias (11)sanearmos (11)sangramos (14)sangraram (14)sangraras (14)sangrarei (14)sangrarem (14)sangrares (14)sangraria (14)sangraste (14)sangremos (14)sararemos (9)sargentos (14)sarnireis (11)sarniriam (11)sarnirias (11)sarnirmos (11)satanismo (11)satanizai (18)satanizam (18)satanizar (18)satanizas (18)satanizei (18)satanizem (18)satanizes (18)satirizam (16)satirizar (16)satirizas (16)satirizem (16)satirizes (16)sazonaram (18)sazonaras (18)sazonarei (18)sazonarem (18)sazonares (18)sazonaria (18)sazonaste (18)semigasto (12)sentariam (11)sentarias (11)sentarmos (11)sentiriam (11)sentirias (11)sentirmos (11)serigaita (12)seringais (14)seringara (14)serranias (11)simetrias (9)simetriza (16)simetrizo (16)sinergias (14)singramos (14)singraram (14)singraras (14)singrarei (14)singrarem (14)singrares (14)singraria (14)singraste (14)singremos (14)sinistram (11)sinistrar (11)sinistrem (11)sitiarmos (9)sofismara (12)sofreriam (12)sofrerias (12)sonegaram (14)sonegaras (14)sonegaria (14)sonetaram (11)sonetaras (11)sonetaria (11)sornareis (11)sornariam (11)sornarias (11)sortearam (9)sortearas (9)sortearia (9)sortireis (9)sortiriam (9)sortirias (9)soterrais (9)tamareira (9)tangareis (14)tangariam (14)tangarias (14)tangarmos (14)tangassem (14)tangeriam (14)tangerias (14)tangermos (14)tararemos (9)tarefamos (12)tarefaram (12)tarefaras (12)tarefaria (12)tarifamos (12)tarifaram (12)tarifaras (12)tarifarei (12)tarifarem (12)tarifares (12)tarifaria (12)tarifasse (12)tarifemos (12)teimarias (9)teofanias (14)teorizais (16)teorizara (16)terminais (11)terminara (11)tesoirais (9)tesoirara (9)timonaras (11)timonarei (11)timonares (11)timonaria (11)timonasse (11)tingirmos (14)tingissem (14)tiniremos (11)tiranismo (11)tiranizam (18)tiranizar (18)tiranizas (18)tiranizem (18)tiranizes (18)tiraremos (9)toirearam (9)toirearas (9)toirearia (9)tornareis (11)tornariam (11)tornarias (11)tornassem (11)tornearam (11)tornearas (11)tornearia (11)torneiras (11)torrassem (9)tossiriam (9)tragareis (12)tragariam (12)tragarias (12)tragarmos (12)tragassem (12)traineira (11)trairemos (9)tramareis (9)tramarias (9)transferi (14)transfira (14)transfiro (14)transigem (14)transiges (14)transigia (14)transigir (14)transigis (14)traseiras (9)traseiros (9)trazermos (16)treinamos (11)treinaram (11)treinaras (11)treinaria (11)tremarias (9)trigonais (14)zangareis (21)zangariam (21)zangarias (21)zangarmos (21)zangassem (21)zangastes (21)

8- Jogo de Palavras (1668)

afaeitas (11)afaeitos (11)afagamos (14)afagaram (14)afagaras (14)afagarei (14)afagarem (14)afagares (14)afagaria (14)afagasse (14)afagaste (14)afainais (13)afainara (13)afaineis (13)afamaras (11)afamarei (11)afamares (11)afamaria (11)afamasse (11)afamaste (11)afanamos (13)afanaram (13)afanaras (13)afanarei (13)afanarem (13)afanares (13)afanaria (13)afanasse (13)afanaste (13)afanemos (13)afaremos (11)afastais (11)afastara (11)afasteis (11)afazemos (18)afeminar (13)aferimos (11)aferiram (11)aferiras (11)aferiria (11)aferrais (11)aferroai (11)aferroam (11)aferroas (11)afiareis (11)afiariam (11)afiarias (11)afiarmos (11)afiassem (11)afiastes (11)afinagem (16)afinamos (13)afinaram (13)afinaras (13)afinarei (13)afinarem (13)afinares (13)afinaria (13)afinasse (13)afinaste (13)afinemos (13)afiramos (11)afirmais (11)afirmara (11)afirmeis (11)afizemos (18)afizeram (18)afizeras (18)afogaram (14)afogaras (14)afogarei (14)afogarem (14)afogares (14)afogaria (14)afogasse (14)afogaste (14)afoitais (11)afoitara (11)afoiteis (11)afoiteza (18)aforaram (11)aforaras (11)aforarei (11)aforarem (11)aforares (11)aforaria (11)aforasse (11)aforaste (11)aforrais (11)aforreis (11)afretais (11)afretara (11)afrontai (13)afrontam (13)afrontar (13)afrontas (13)afrontei (13)afrontem (13)afrontes (13)agaitais (11)agaitara (11)agaiteis (11)agarotai (11)agarotam (11)agarotar (11)agarotas (11)agarotei (11)agarotem (11)agarotes (11)agarrais (11)agarreis (11)agastais (11)agastara (11)agasteis (11)agiotais (11)agiotara (11)agioteis (11)agiremos (11)agitamos (11)agitaram (11)agitaras (11)agitarei (11)agitarem (11)agitares (11)agitaria (11)agitasse (11)agitemos (11)agoirais (11)agoirara (11)agoireis (11)agoniais (13)agoniara (13)agonieis (13)agonizai (20)agonizam (20)agonizar (20)agonizas (20)agonizei (20)agonizem (20)agonizes (20)agrafais (14)agrafara (14)agrafeis (14)agressor (11)amainais (10)amainara (10)amaineis (10)amansais (10)amansara (10)amanseis (10)amarante (10)amararas (8)amararei (8)amarares (8)amararia (8)amarasse (8)amaraste (8)amargais (11)amargara (11)amarotai (8)amarotar (8)amarotas (8)amarotei (8)amarotes (8)amarrais (8)amarreis (8)amarrota (8)amarrote (8)amassara (8)amazonas (17)amearias (8)ameigais (11)ameigara (11)amenizai (17)amenizar (17)amenizas (17)amestrai (8)amestrar (8)amestras (8)amigaras (11)amigarei (11)amigares (11)amigaria (11)amigasse (11)amigaste (11)amistosa (8)amnistia (10)amnistie (10)amnistio (10)amofinai (13)amofinar (13)amofinas (13)amofinei (13)amofines (13)amoirais (8)amoirara (8)amoireis (8)amoitais (8)amoitara (8)amoiteis (8)amonites (10)amontais (10)amontara (10)amonteis (10)amoreira (8)amorenai (10)amorenar (10)amorenas (10)amortiza (15)amortize (15)amossara (8)amostrai (8)amostrar (8)amostras (8)amostrei (8)amostres (8)amotinai (10)amotinar (10)amotinas (10)amotinei (10)amotines (10)anafamos (13)anafaram (13)anafaras (13)anafarei (13)anafarem (13)anafares (13)anafaria (13)anafasse (13)anafaste (13)anafemos (13)anagrama (13)anatamos (10)anataram (10)anataras (10)anatarei (10)anatarem (10)anatares (10)anataria (10)anatasse (10)anatemos (10)anatomia (10)anemiais (10)anemiara (10)anemizai (17)anemizar (17)anemizas (17)angariai (13)angariam (13)angariar (13)angarias (13)angariei (13)angariem (13)angaries (13)angeiras (13)animaras (10)animarei (10)animares (10)animaria (10)animasse (10)animaste (10)animista (10)anisamos (10)anisaram (10)anisaras (10)anisarei (10)anisarem (10)anisares (10)anisaria (10)anisaste (10)anisemos (10)anormais (10)anorteai (10)anortear (10)anorteia (10)anotaram (10)anotaras (10)anotarei (10)anotarem (10)anotares (10)anotaria (10)anotasse (10)ansiamos (10)ansiaram (10)ansiaras (10)ansiarei (10)ansiarem (10)ansiares (10)ansiaria (10)ansiaste (10)ansiemos (10)anterior (10)aramaras (8)aramarei (8)aramares (8)aramaria (8)aramasse (8)aramaste (8)arameiro (8)araremos (8)arengais (13)arengara (13)arenitos (10)arenosas (10)arfantes (13)arfareis (11)arfariam (11)arfarias (11)arfarmos (11)arfassem (11)arfastes (11)arianiza (17)arianize (17)arianizo (17)armareis (8)armarias (8)armastes (8)armazena (17)armazeno (17)armeiros (8)aromaras (8)aromarei (8)aromares (8)aromaria (8)aromasse (8)aromaste (8)arraiais (8)arrasais (8)arraseis (8)arrastai (8)arrastam (8)arrastas (8)arrastei (8)arrastem (8)arrastes (8)arreamos (8)arreigai (11)arreigam (11)arreigas (11)arremata (8)arremato (8)arrestai (8)arrestam (8)arrestas (8)arretais (8)arriamos (8)arriasse (8)arriaste (8)arriemos (8)arritmia (8)arrogais (11)arroiais (8)arroieis (8)arrotais (8)arroteai (8)arroteia (8)arroteis (8)arrozais (15)arsenais (10)asaremos (8)asneamos (10)asnearam (10)asnearas (10)asnearia (10)asneiras (10)assariam (8)assearam (8)assearia (8)assentai (10)assentam (10)assentar (10)assentia (10)assentir (10)asseriam (8)asserira (8)assertai (8)assertam (8)assertar (8)assertor (8)assetara (8)assinara (10)assintai (10)assintam (10)assoaram (8)assoarei (8)assoarem (8)assoaria (8)assomara (8)assoreai (8)assorear (8)assoreia (8)assotara (8)atarefai (11)atarefam (11)atarefar (11)atarefas (11)ataremos (8)atazanai (17)atazanam (17)atazanar (17)atazanas (17)atazanei (17)atazanem (17)atazanes (17)ateariam (8)atearias (8)atearmos (8)aterrais (8)aterroai (8)aterroam (8)aterroas (8)atinamos (10)atinaram (10)atinaras (10)atinarei (10)atinarem (10)atinares (10)atinaria (10)atinasse (10)atinemos (10)atingiam (13)atingias (13)atingira (13)atiramos (8)atiraram (8)atiraras (8)atirarei (8)atirarem (8)atirares (8)atiraria (8)atirasse (8)atiremos (8)atomizai (15)atomizar (15)atomizas (15)atomizei (15)atomizes (15)atonaram (10)atonaras (10)atonarei (10)atonarem (10)atonares (10)atonaria (10)atonasse (10)atrafega (14)atrafego (14)atraiais (8)atrairei (8)atrairia (8)atrasais (8)atrasara (8)atraseis (8)atroaram (8)atroaras (8)atroarei (8)atroarem (8)atroares (8)atroaria (8)atroasse (8)atrofiai (11)atrofiam (11)atrofiar (11)atrofias (11)atrofiei (11)atrofiem (11)atrofies (11)azafamai (18)azafamar (18)azafamas (18)azafamei (18)azafames (18)azeitais (15)azeitara (15)azeitona (17)azotaram (15)azotaras (15)azotarei (15)azotarem (15)azotares (15)azotaria (15)azotasse (15)emanaras (10)emanaria (10)emigrais (11)emigrara (11)emissora (8)emitiras (8)enamorai (10)enamorar (10)enamoras (10)enfartai (13)enfartam (13)enfartar (13)enfartas (13)enfastia (13)enfastio (13)enfiamos (13)enfiaram (13)enfiaras (13)enfiaria (13)enformar (13)engatais (13)engatara (13)engomais (13)engomara (13)engrossa (13)enigmais (13)enigmara (13)enraizai (17)enraizar (17)ensaiais (10)ensaiara (10)entoaram (10)entoaras (10)entoaria (10)entramos (10)entraram (10)entraras (10)entraria (10)entrosai (10)entrosam (10)entrosar (10)entrosas (10)esfaimai (11)esfaimar (11)esfaimas (11)esfriais (11)esfriara (11)esganais (13)esganara (13)esgotais (11)esgotara (11)esgrimas (11)esgrimia (11)esgrimir (11)esgrimis (11)esmagais (11)esmagara (11)estafais (11)estafara (11)estagiai (11)estagiam (11)estagiar (11)estagias (11)estagnai (13)estagnam (13)estagnar (13)estagnas (13)estariam (8)estarias (8)estarmos (8)estigmas (11)estimais (8)estimara (8)estofais (11)estofara (11)estoirai (8)estoiram (8)estoirar (8)estoiras (8)estragai (11)estragam (11)estragar (11)estragas (11)estragos (11)estroina (10)famintas (13)famintos (13)fanareis (13)fanariam (13)fanarias (13)fanarmos (13)fanassem (13)fanastes (13)fanatiza (20)fanatize (20)fanatizo (20)fantasia (13)fantasie (13)fantasio (13)fantasma (13)faringes (16)farsante (13)farsista (11)fartamos (11)fartaram (11)fartaras (11)fartarei (11)fartarem (11)fartares (11)fartaria (11)fartasse (11)fartemos (11)fatigais (14)fatigara (14)feiramos (11)feiraram (11)feiraras (11)feiraria (11)feitoria (11)feriamos (11)feriaram (11)feriaras (11)feriaria (11)feririam (11)feririas (11)ferirmos (11)ferramos (11)ferritos (11)ferroais (11)ferrosas (11)fiaremos (11)finareis (13)finariam (13)finarias (13)finarmos (13)finassem (13)finastes (13)fingimos (16)fingiram (16)fingiras (16)fingirem (16)fingires (16)fingisse (16)fingiste (16)fintamos (13)fintaram (13)fintaras (13)fintarei (13)fintarem (13)fintares (13)fintaria (13)fintasse (13)fintemos (13)firmaras (11)firmarei (11)firmares (11)firmaria (11)firmasse (11)firmaste (11)fisgamos (14)fisgaram (14)fisgaras (14)fisgarei (14)fisgarem (14)fisgares (14)fisgaria (14)fisgaste (14)fitareis (11)fitariam (11)fitarias (11)fitarmos (11)fitassem (11)fizermos (18)fomentai (13)fomentar (13)fomentas (13)foreiras (11)formaras (11)formarei (11)formares (11)formaria (11)formasse (11)formaste (11)formatai (11)formatar (11)formatas (11)formatei (11)formates (11)formigai (14)formigar (14)formigas (14)formista (11)forragem (14)forrasse (11)forraste (11)fragatas (14)frangote (16)franzais (20)franziam (20)franzias (20)franzira (20)fraseais (11)fraseara (11)fraseiam (11)fraseias (11)fraterna (13)fraterno (13)fremiras (11)fremiria (11)frenamos (13)frenaram (13)frenaras (13)frenaria (13)fresamos (11)fresaram (11)fresaras (11)fresaria (11)fretamos (11)fretaram (11)fretaras (11)fretaria (11)frisamos (11)frisante (13)frisaram (11)frisaras (11)frisarei (11)frisarem (11)frisares (11)frisaria (11)frisaste (11)frisemos (11)fritamos (11)fritaram (11)fritaras (11)fritarei (11)fritarem (11)fritares (11)fritaria (11)fritasse (11)fritemos (11)frontais (13)gaiteiro (11)gamareis (11)gamarias (11)gamastes (11)ganireis (13)ganiriam (13)ganirias (13)ganirmos (13)ganissem (13)ganistes (13)garantam (13)garantas (13)garantem (13)garantes (13)garantia (13)garantir (13)garantis (13)garfamos (14)garfaram (14)garfaras (14)garfarei (14)garfarem (14)garfares (14)garfaria (14)garfasse (14)garfaste (14)garfeira (14)garfemos (14)garotais (11)garotara (11)garoteis (11)garrafas (14)garramos (11)garrimos (11)garrisse (11)garriste (11)garrotai (11)garrotam (11)garrotas (11)garrotei (11)garrotem (11)garrotes (11)gaseamos (11)gasearam (11)gasearas (11)gasearia (11)gastamos (11)gastaram (11)gastaras (11)gastarei (11)gastarem (11)gastares (11)gastaria (11)gastemos (11)gazeamos (18)gazearam (18)gazearas (18)gazearia (18)gemarias (11)geminais (13)geminara (13)genitais (13)gerariam (11)gerarias (11)gerarmos (11)geratriz (18)geririam (11)geririas (11)gerirmos (11)germanos (13)germinai (13)germinar (13)germinas (13)gessaram (11)gessaria (11)girantes (13)girareis (11)girariam (11)girarias (11)girarmos (11)girassem (11)girastes (11)gizareis (18)gizariam (18)gizarias (18)gizarmos (18)gizassem (18)gizastes (18)gorareis (11)gorariam (11)gorarias (11)gorassem (11)gorastes (11)gostaram (11)gostaras (11)gostarei (11)gostarem (11)gostares (11)gostaria (11)gotearam (11)gotearas (11)gotearia (11)goteiras (11)gozareis (18)gozariam (18)gozarias (18)gozassem (18)gozastes (18)gramaras (11)gramarei (11)gramares (11)gramaria (11)gramasse (11)gramaste (11)granamos (13)granaram (13)granaras (13)granarei (13)granarem (13)granares (13)granaria (13)granasse (13)granaste (13)granemos (13)granitos (13)granizai (20)granizam (20)granizar (20)granizas (20)granizei (20)granizem (20)granizes (20)grasnais (13)grasnara (13)grasneis (13)grassara (11)gretamos (11)gretaram (11)gretaras (11)gretaria (11)grisamos (11)grisaram (11)grisaras (11)grisarei (11)grisarem (11)grisares (11)grisaria (11)grisaste (11)grisemos (11)gritamos (11)gritaram (11)gritaras (11)gritarei (11)gritarem (11)gritares (11)gritaria (11)gritasse (11)griteira (11)gritemos (11)ignorais (13)ignorara (13)ignoreis (13)imaginar (13)imaginas (13)imagines (13)imergias (11)imergira (11)imigrara (11)imitaras (8)imitares (8)imitasse (8)imortais (8)inatismo (10)infamais (13)infamara (13)infameis (13)inferiam (13)inferias (13)inferior (13)inferira (13)infestai (13)infestam (13)infestar (13)infestas (13)informai (13)informar (13)informas (13)informei (13)informes (13)ingeriam (13)ingerias (13)ingerira (13)ingratas (13)ingressa (13)ingresso (13)inseriam (10)inserias (10)inserira (10)insistam (10)insistem (10)instamos (10)instaram (10)instaras (10)instarei (10)instarem (10)instares (10)instaria (10)instemos (10)instigam (13)instigar (13)instigas (13)instroem (10)integrai (13)integram (13)integrar (13)integras (13)inteiram (10)inteirar (10)inteiras (10)inteiros (10)interagi (13)interior (10)intimara (10)intrigam (13)intrigar (13)intrigas (13)ionizara (17)iraremos (8)irisamos (8)irisaram (8)irisaras (8)irisarem (8)irisares (8)irisaste (8)irisemos (8)irmanais (10)irmanara (10)irmaneis (10)ironista (10)ironizam (17)ironizar (17)ironizas (17)ironizem (17)ironizes (17)isentais (10)isentara (10)isogamia (11)iteramos (8)iteraram (8)iteraras (8)iteraria (8)maestras (8)magazine (20)magiares (11)magoaras (11)magoarei (11)magoares (11)magoaria (11)magoasse (11)magoaste (11)manareis (10)manarias (10)manastes (10)mangaras (13)mangarei (13)mangares (13)mangaria (13)mangasse (13)mangaste (13)manteiga (13)manteria (10)mantissa (10)maratona (10)marearas (8)marearia (8)marginai (13)marginar (13)marginas (13)marginei (13)margines (13)marianas (10)maroteai (8)marotear (8)maroteia (8)marrasse (8)marraste (8)marretai (8)marretas (8)martinez (17)masseira (8)mastigai (11)mastigar (11)mastigas (11)mastreai (8)mastrear (8)mastreia (8)mastreio (8)matagais (11)matareis (8)matarias (8)maternas (10)maternos (10)matinais (10)matinara (10)matineis (10)matizais (15)matizara (15)matizeis (15)matreiro (8)matrizes (15)matronas (10)mentiras (10)mentiria (10)migrante (13)migraras (11)migrarei (11)migrares (11)migraria (11)migrasse (11)migraste (11)minareis (10)minarias (10)minastes (10)mineiras (10)mineiros (10)minerais (10)minerara (10)mingaras (13)mingarei (13)mingares (13)mingaria (13)mingasse (13)mingaste (13)ministra (10)ministre (10)ministro (10)minorais (10)minorara (10)minoreis (10)minorias (10)miragens (13)mirantes (10)mirareis (8)mirarias (8)mirastes (8)mirrasse (8)mirraste (8)miserais (8)miserara (8)missanga (13)missarei (8)missaria (8)misseiro (8)missiona (10)missione (10)mitigara (11)mitraras (8)mitrarei (8)mitrares (8)mitraria (8)mitrasse (8)moinaras (10)moinarei (10)moinares (10)moinaria (10)moinasse (10)moinaste (10)monetiza (17)monistas (10)monsaraz (17)montaras (10)montarei (10)montares (10)montaria (10)montasse (10)montesas (10)morareis (8)morarias (8)morastes (8)mossarei (8)mossaria (8)mostrais (8)mostrara (8)mostreis (8)motinais (10)motinara (10)motineis (10)motrizes (15)naifista (13)namorais (10)namorara (10)namoreis (10)narramos (10)narrasse (10)narraste (10)narremos (10)nazistas (17)nefastos (13)negariam (13)negarias (13)negarmos (13)negraria (13)nitramos (10)nitraram (10)nitraras (10)nitrarei (10)nitrarem (10)nitrares (10)nitraria (10)nitrasse (10)nitremos (10)nomearas (10)nomearia (10)norteais (10)norteara (10)norteiam (10)norteias (10)notareis (10)notariam (10)notarias (10)notassem (10)ofegaram (14)ofegaras (14)ofegaria (14)ofertais (11)ofertara (11)omitiras (8)omitires (8)omitisse (8)oneraram (10)oneraras (10)oneraria (10)orfanais (13)orfanara (13)orfaneis (13)organiza (20)organize (20)orgiasta (11)orientai (10)orientam (10)orientar (10)orientas (10)originam (13)originar (13)originas (13)originem (13)origines (13)ornareis (10)ornariam (10)ornarias (10)ornassem (10)ornastes (10)ostraria (8)ostreira (8)rafareis (11)rafariam (11)rafarias (11)rafarmos (11)rafassem (11)rafastes (11)raiareis (8)raiariam (8)raiarias (8)raiarmos (8)raiassem (8)raiastes (8)ramagens (13)rameiras (8)rangamos (13)rangemos (13)rangeram (13)rangeras (13)rangeria (13)rareamos (8)rasantes (10)rasareis (8)rasariam (8)rasarias (8)rasarmos (8)rasgamos (11)rasgaram (11)rasgaras (11)rasgarei (11)rasgarem (11)rasgares (11)rasgaria (11)rasgaste (11)rasteais (8)rasteara (8)rasteiam (8)rasteias (8)rasteira (8)rasteiro (8)rastreai (8)rastreia (8)rastreio (8)ratareis (8)ratariam (8)ratarias (8)ratarmos (8)ratassem (8)ratazana (17)ratazane (17)ratazano (17)rateamos (8)ratearam (8)ratearas (8)ratearia (8)ratoeira (8)ratonais (10)ratonara (10)ratoneis (10)raziamos (15)raziaram (15)raziaras (15)raziarei (15)raziarem (15)raziares (15)raziaria (15)raziasse (15)raziaste (15)raziemos (15)razoaram (15)razoaras (15)razoarei (15)razoarem (15)razoares (15)razoaria (15)razoasse (15)razoaste (15)reafirma (11)reafirmo (11)reagimos (11)reagiram (11)reagiras (11)reagiria (11)reanimai (10)reanimar (10)reanimas (10)rearmais (8)reatamos (8)reataram (8)reataras (8)reataria (8)refariam (11)refarias (11)refaziam (18)refazias (18)refiamos (11)refiaram (11)refiaras (11)refiaria (11)refinais (13)refinara (13)refirais (11)refogais (14)refogara (14)reformai (11)reformas (11)regariam (11)regarias (11)regarmos (11)regatais (11)regatara (11)regirais (11)registai (11)registam (11)registar (11)registas (11)registos (11)registra (11)registro (11)regramos (11)reinamos (10)reinaram (10)reinaras (10)reinaria (10)reinsira (10)reinsiro (10)reitoria (8)remarias (8)rematais (8)rematara (8)remirais (8)remirias (8)remontai (10)remontar (10)remontas (10)resfriai (11)resfriam (11)resfrias (11)resgatai (11)resgatam (11)resgatar (11)resgatas (11)resignai (13)resignam (13)resignar (13)resignas (13)resinais (10)resinara (10)resinosa (10)resistam (8)resistia (8)resistir (8)ressaiam (8)ressinta (10)ressinto (10)ressoara (8)ressonai (10)ressonam (10)ressonar (10)restamos (8)restaram (8)restaras (8)restaria (8)restinga (13)restingo (13)retinais (10)retingia (13)retingir (13)retingis (13)retiniam (10)retinias (10)retinira (10)retirais (8)retomais (8)retomara (8)retornai (10)retornam (10)retornas (10)retraiam (8)retraias (8)retroagi (11)retroais (8)rezariam (15)rezarias (15)rezarmos (15)rezingai (20)rezingam (20)rezingar (20)rezingas (20)rifareis (11)rifariam (11)rifarias (11)rifarmos (11)rifassem (11)rifastes (11)rimareis (8)rimarias (8)rimastes (8)ritmaras (8)ritmarei (8)ritmares (8)ritmaria (8)ritmasse (8)rogantes (13)rogareis (11)rogariam (11)rogarias (11)rogassem (11)rogastes (11)romaniza (17)romanize (17)romarias (8)roseiras (8)rosnaram (10)rosnaras (10)rosnarei (10)rosnarem (10)rosnares (10)rosnaria (10)rosnaste (10)rotareis (8)rotariam (8)rotarias (8)rotassem (8)safareis (11)safariam (11)safarias (11)safarmos (11)sagramos (11)sagraram (11)sagraras (11)sagrarei (11)sagrarem (11)sagrares (11)sagraria (11)sagraste (11)sagremos (11)sairemos (8)samarras (8)sanareis (10)sanariam (10)sanarias (10)sanarmos (10)saneamos (10)sanearam (10)sanearas (10)sanearia (10)sangrais (13)sangrara (13)sangreis (13)santeiro (10)santiago (13)sarareis (8)sarariam (8)sararias (8)sararmos (8)sargento (13)sarmento (10)sarnamos (10)sarnimos (10)sarniram (10)sarniras (10)sarnirei (10)sarnirem (10)sarnires (10)sarniria (10)sarniste (10)sataniza (17)satanize (17)satanizo (17)satiriza (15)satirize (15)satirizo (15)satisfaz (18)satisfez (18)satisfiz (18)sazonais (17)sazonara (17)sazoneis (17)semanais (10)sentamos (10)sentaram (10)sentaras (10)sentaria (10)sentimos (10)sentiram (10)sentiras (10)sentiria (10)serafins (13)seringai (13)seringam (13)seringar (13)seringas (13)serramos (8)serranas (10)serrania (10)serzimos (15)sienitos (10)simetria (8)sinergia (13)singrais (13)singrara (13)singreis (13)sinistra (10)sinistre (10)sinistro (10)sintagma (13)sintamos (10)sintomas (10)sionista (10)sirzamos (15)sisariam (8)sitiamos (8)sitiaram (8)sitiaras (8)sitiarem (8)sitiares (8)sitiemos (8)sofismai (11)sofismar (11)sofismei (11)sofreram (11)sofreras (11)sofreria (11)somareis (8)somarias (8)sonegais (13)sonegara (13)sonetais (10)sonetara (10)sornaram (10)sornaras (10)sornarei (10)sornarem (10)sornares (10)sornaria (10)sornaste (10)sorriais (8)sorriste (8)sorteais (8)sorteara (8)sorteiam (8)sorteias (8)sortiram (8)sortiras (8)sortirei (8)sortirem (8)sortires (8)sortiria (8)soterrai (8)soterram (8)soterras (8)tangamos (13)tangaram (13)tangaras (13)tangarei (13)tangarem (13)tangares (13)tangaria (13)tangasse (13)tangemos (13)tangeram (13)tangeras (13)tangeria (13)tarareis (8)tarariam (8)tararias (8)tararmos (8)tarassem (8)tarefais (11)tarefara (11)tarifais (11)tarifara (11)tarifeis (11)teimaras (8)teimaria (8)teimosia (8)teorizai (15)teorizam (15)teorizar (15)teorizas (15)terminai (10)terminar (10)terminas (10)terrosas (8)tesoirai (8)tesoiram (8)tesoirar (8)tesoiras (8)timonais (10)timonara (10)timoneis (10)tingimos (13)tingiram (13)tingiras (13)tingirem (13)tingires (13)tingisse (13)tinirmos (10)tinissem (10)tiragens (13)tiraniza (17)tiranize (17)tiranizo (17)tirareis (8)tirariam (8)tirarias (8)tirarmos (8)tirassem (8)togareis (11)togariam (11)togarias (11)togassem (11)toireais (8)toireara (8)toireiam (8)toireias (8)tomareis (8)tomarias (8)tonareis (10)tonariam (10)tonarias (10)tonassem (10)torareis (8)torariam (8)torarias (8)torassem (8)tornaram (10)tornaras (10)tornarei (10)tornarem (10)tornares (10)tornaria (10)tornasse (10)torneais (10)torneara (10)torneiam (10)torneias (10)torneira (10)torragem (11)torrasse (8)torreais (8)torreiam (8)torreias (8)tossiram (8)tossirei (8)tossirem (8)tossiria (8)tragamos (11)tragaram (11)tragaras (11)tragarei (11)tragarem (11)tragares (11)tragaria (11)tragasse (11)traiamos (8)traireis (8)trairiam (8)trairias (8)trairmos (8)tramaras (8)tramarei (8)tramares (8)tramaria (8)tramasse (8)transige (13)transigi (13)traremos (8)traseira (8)traseiro (8)trazemos (15)trazermo (15)treinais (10)treinara (10)tremaras (8)tremaria (8)troareis (8)troariam (8)troarias (8)troassem (8)troianas (10)zangamos (20)zangaram (20)zangaras (20)zangarei (20)zangarem (20)zangares (20)zangaria (20)zangasse (20)zangaste (20)zaragata (18)zenitais (17)

7- Jogo de Palavras (1650)

afaeita (10)afaeito (10)afagais (13)afagara (13)afainai (12)afainam (12)afainar (12)afainas (12)afainei (12)afainem (12)afaines (12)afamais (10)afamara (10)afameis (10)afanais (12)afanara (12)afaneis (12)afareis (10)afariam (10)afarias (10)afastai (10)afastam (10)afastar (10)afastas (10)afastei (10)afastem (10)afastes (10)afazeis (17)afaziam (17)afazias (17)afeitas (10)afeitos (10)aferiam (10)aferias (10)aferira (10)aferrai (10)aferram (10)aferras (10)aferroa (10)afiamos (10)afiaram (10)afiaras (10)afiarei (10)afiarem (10)afiares (10)afiaria (10)afiasse (10)afiaste (10)afiemos (10)afinais (12)afinara (12)afineis (12)afirais (10)afirmai (10)afirmar (10)afirmas (10)afirmei (10)afirmes (10)afizera (17)afogais (13)afogara (13)afoitai (10)afoitam (10)afoitar (10)afoitas (10)afoitei (10)afoitem (10)afoites (10)aforais (10)aforara (10)aforeis (10)aforrai (10)aforram (10)aforras (10)aforrei (10)aforrem (10)aforres (10)afretai (10)afretam (10)afretar (10)afretas (10)afronta (12)afronte (12)agaitai (10)agaitam (10)agaitar (10)agaitas (10)agaitei (10)agaitem (10)agaites (10)agarota (10)agarote (10)agarrai (10)agarram (10)agarras (10)agarrei (10)agarrem (10)agarres (10)agastai (10)agastam (10)agastar (10)agastas (10)agastei (10)agastem (10)agastes (10)agiotai (10)agiotam (10)agiotar (10)agiotas (10)agiotei (10)agiotem (10)agiotes (10)agireis (10)agiriam (10)agirias (10)agirmos (10)agissem (10)agistes (10)agitais (10)agitara (10)agiteis (10)agoirai (10)agoiram (10)agoirar (10)agoiras (10)agoirei (10)agoirem (10)agoires (10)agoniai (12)agoniam (12)agoniar (12)agonias (12)agoniei (12)agoniem (12)agonies (12)agoniza (19)agonize (19)agrafai (13)agrafam (13)agrafar (13)agrafas (13)agrafei (13)agrafem (13)agrafes (13)agrafia (13)agrafos (13)amainai (9)amainar (9)amainas (9)amainei (9)amaines (9)amansai (9)amansar (9)amansas (9)amansei (9)amanses (9)amansia (9)amantes (9)amarais (7)amarara (7)amareis (7)amargai (10)amargar (10)amargas (10)amargor (10)amarias (7)amarota (7)amarote (7)amarrai (7)amarras (7)amarrei (7)amarres (7)amassai (7)amassar (7)amassei (7)amastes (7)amazona (16)amearas (7)amearia (7)ameigai (10)ameigar (10)ameigas (10)ameniza (16)amenizo (16)amestra (7)amestro (7)amianto (9)amigais (10)amigara (10)amofina (12)amofine (12)amoirai (7)amoirar (7)amoiras (7)amoirei (7)amoires (7)amoitai (7)amoitar (7)amoitas (7)amoitei (7)amoites (7)amontai (9)amontar (9)amontas (9)amontei (9)amontes (9)amorais (7)amorena (9)amorfas (10)amorfia (10)amornar (9)amossai (7)amossar (7)amossei (7)amostra (7)amostre (7)amotina (9)amotine (9)anafais (12)anafara (12)anafeis (12)anatais (9)anatara (9)anateis (9)anemiai (9)anemiar (9)anemias (9)anemiza (16)anemizo (16)angaria (12)angarie (12)angario (12)animais (9)animara (9)animeis (9)anisais (9)anisara (9)aniseis (9)anotais (9)anotara (9)anoteis (9)anseiam (9)anseias (9)anseios (9)ansiais (9)ansiamo (9)ansiara (9)ansieis (9)ansiemo (9)antigas (12)antigos (12)aragens (12)aramais (7)aramara (7)arameis (7)arareis (7)arariam (7)ararias (7)ararmos (7)arassem (7)arastes (7)arengai (12)arengam (12)arengar (12)arengas (12)arenito (9)arenosa (9)arestas (7)arfagem (13)arfamos (10)arfante (12)arfaram (10)arfaras (10)arfarei (10)arfarem (10)arfares (10)arfaria (10)arfasse (10)arfaste (10)arfemos (10)arianas (9)arianos (9)arizona (16)armaras (7)armarei (7)armares (7)armaria (7)armasse (7)armaste (7)armeiro (7)aromais (7)aromara (7)aromeis (7)arrasai (7)arrasam (7)arrasas (7)arrasei (7)arrasem (7)arrases (7)arrasta (7)arraste (7)arrasto (7)arreais (7)arreiam (7)arreias (7)arreiga (10)arreigo (10)arresta (7)arresto (7)arretai (7)arretam (7)arretas (7)arriais (7)arrieis (7)arritmo (7)arrogai (10)arrogam (10)arrogas (10)arroiai (7)arroiam (7)arroias (7)arroiei (7)arroiem (7)arroies (7)arrotai (7)arrotam (7)arrotas (7)arrotei (7)arrotem (7)arrotes (7)arrozes (14)artigos (10)artrose (7)asareis (7)asariam (7)asarias (7)asarmos (7)asnaria (9)asneais (9)asneara (9)asneiam (9)asneias (9)asneira (9)assaram (7)assarei (7)assarem (7)assaria (7)asseara (7)asseiam (7)assenta (9)assenti (9)assento (9)asseria (7)asserir (7)asserta (7)asserto (7)assetai (7)assetam (7)assetar (7)assinai (9)assinam (9)assinar (9)assinei (9)assinem (9)assinta (9)assinto (9)assiram (7)assoara (7)assomai (7)assomar (7)assomei (7)assotai (7)assotam (7)assotar (7)assotei (7)assotem (7)astenia (9)astrais (7)atarefa (10)atarefo (10)atareis (7)atariam (7)atarias (7)atarmos (7)atassem (7)atazana (16)atazane (16)atazano (16)ateamos (7)atearam (7)atearas (7)atearia (7)ateriam (7)aterias (7)atermia (7)atermos (7)aterrai (7)aterram (7)aterras (7)aterroa (7)aterros (7)atinais (9)atinara (9)atineis (9)atingem (12)atinges (12)atingia (12)atingir (12)atingis (12)atirais (7)atirara (7)atireis (7)atomiza (14)atomize (14)atonais (9)atonara (9)atoneis (9)atraiam (7)atraias (7)atrasai (7)atrasam (7)atrasar (7)atrasas (7)atrasei (7)atrasem (7)atrases (7)atrasos (7)atroais (7)atroara (7)atroeis (7)atrofia (10)atrofie (10)azafama (17)azafame (17)azafamo (17)azeitai (14)azeitam (14)azeitar (14)azeitas (14)azotais (14)azotara (14)azoteis (14)emanais (9)emanara (9)emigrai (10)emigrar (10)emigras (10)emissor (7)emitais (7)emitias (7)emitira (7)enamora (9)enfarta (12)enfarto (12)enfiais (12)enfiara (12)engatai (12)engatam (12)engatar (12)engatas (12)engomai (12)engomar (12)engomas (12)enigmai (12)enigmar (12)enigmas (12)ensaiai (9)ensaiam (9)ensaiar (9)ensaias (9)ensaios (9)entoais (9)entoara (9)entrais (9)entrara (9)entrosa (9)enzimas (16)ergamos (10)ermitas (7)erramos (7)esfaima (10)esfaimo (10)esfriai (10)esfriam (10)esfriar (10)esfrias (10)esganai (12)esganam (12)esganar (12)esganas (12)esgotai (10)esgotam (10)esgotar (10)esgotas (10)esgrima (10)esgrimi (10)esgrimo (10)esmagai (10)esmagar (10)esmagas (10)estafai (10)estafam (10)estafar (10)estafas (10)estagia (10)estagio (10)estagna (12)estagno (12)estamos (7)estaria (7)estarmo (7)estigma (10)estimai (7)estimar (7)estimas (7)estofai (10)estofam (10)estofar (10)estofas (10)estoira (7)estraga (10)estrago (10)estrias (7)faeitas (10)faeitos (10)faminta (12)faminto (12)famosas (10)fanamos (12)fanaram (12)fanaras (12)fanarei (12)fanarem (12)fanares (12)fanaria (12)fanasse (12)fanaste (12)fanemos (12)faremos (10)faringe (15)fartais (10)fartara (10)farteis (10)fatigai (13)fatigam (13)fatigar (13)fatigas (13)fazemos (17)feirais (10)feirara (10)feitios (10)feriais (10)feriara (10)ferimos (10)feriram (10)feriras (10)feriria (10)ferrais (10)ferrito (10)ferroai (10)ferroam (10)ferroas (10)ferrosa (10)festins (12)fiareis (10)fiariam (10)fiarias (10)fiarmos (10)fiassem (10)fiastes (10)finamos (12)finaram (12)finaras (12)finarei (12)finarem (12)finares (12)finaria (12)finasse (12)finaste (12)finemos (12)fingiam (15)fingias (15)fingira (15)finitas (12)finitos (12)fintais (12)fintara (12)finteis (12)firamos (10)firmais (10)firmara (10)firmeis (10)firmeza (17)fisgais (13)fisgara (13)fitamos (10)fitaram (10)fitaras (10)fitarei (10)fitarem (10)fitares (10)fitaria (10)fitasse (10)fitemos (10)fizemos (17)fizeram (17)fizeras (17)fomenta (12)fonemas (12)foreira (10)formais (10)formara (10)formata (10)formate (10)formeis (10)formiga (13)forrais (10)forreis (10)forreta (10)fortran (12)fosseta (10)fragata (13)frangos (15)franzam (19)franzas (19)franzem (19)franzes (19)franzia (19)franzir (19)franzis (19)fraseai (10)frasear (10)fraseia (10)fraseio (10)freiras (10)freitas (10)fremias (10)fremira (10)frenais (12)frenara (12)fresais (10)fresara (10)frestas (10)fretais (10)fretara (10)friagem (13)frimais (10)frisais (10)frisara (10)friseis (10)fritais (10)fritara (10)friteis (10)gamaras (10)gamarei (10)gamares (10)gamaria (10)gamasse (10)gamaste (10)ganamos (12)ganimos (12)ganiram (12)ganiras (12)ganirei (12)ganirem (12)ganires (12)ganiria (12)ganisse (12)ganiste (12)garanta (12)garante (12)garanti (12)garanto (12)garfais (13)garfara (13)garfeis (13)garotai (10)garotam (10)garotar (10)garotas (10)garotei (10)garotem (10)garotes (10)garrafa (13)garraio (10)garrais (10)garriam (10)garrias (10)garrota (10)garrote (10)gaseais (10)gaseara (10)gaseiam (10)gaseias (10)gastais (10)gastara (10)gasteis (10)gataria (10)gateiro (10)gazeais (17)gazeara (17)gazeiam (17)gazeias (17)geariam (10)gearias (10)gearmos (10)gemaras (10)gemaria (10)geminai (12)geminar (12)geminas (12)geniais (12)gentios (12)geramos (10)geraram (10)geraras (10)geraria (10)gerimos (10)geriram (10)geriras (10)geriria (10)germano (12)germina (12)germino (12)gessara (10)giestas (10)ginasta (12)girafas (13)giramos (10)girante (12)giraram (10)giraras (10)girarei (10)girarem (10)girares (10)giraria (10)girasse (10)giraste (10)giremos (10)girinos (12)gizamos (17)gizaram (17)gizaras (17)gizarei (17)gizarem (17)gizares (17)gizaria (17)gizasse (17)gizaste (17)gizemos (17)goraram (10)goraras (10)gorarei (10)gorarem (10)gorares (10)goraria (10)gorasse (10)goraste (10)gostais (10)gostara (10)gosteis (10)goteais (10)goteara (10)goteiam (10)goteias (10)goteira (10)gozaram (17)gozaras (17)gozarei (17)gozarem (17)gozares (17)gozaria (17)gozasse (17)gozaste (17)grafite (13)gramais (10)gramara (10)grameis (10)granais (12)granara (12)graneis (12)granito (12)graniza (19)granize (19)granizo (19)grasnai (12)grasnam (12)grasnar (12)grasnas (12)grasnei (12)grasnem (12)grasnes (12)grassai (10)grassam (10)grassar (10)grassei (10)grassem (10)gretais (10)gretara (10)grisais (10)grisara (10)griseis (10)gritais (10)gritara (10)griteis (10)ignorai (12)ignoram (12)ignorar (12)ignoras (12)ignorei (12)ignorem (12)ignores (12)imagens (12)imagina (12)imagine (12)imagino (12)imensas (9)imensos (9)imergia (10)imergir (10)imergis (10)imersas (7)imersor (7)imersos (7)imigrar (10)imigras (10)imigres (10)imitara (7)imorais (7)infamai (12)infamar (12)infamas (12)infamei (12)infames (12)inferia (12)inferir (12)inferis (12)infesta (12)infesto (12)infiram (12)infiras (12)informa (12)informe (12)ingeria (12)ingerir (12)ingeris (12)ingiram (12)ingiras (12)ingrata (12)ingrato (12)inseria (9)inserir (9)inseris (9)inserto (9)insiram (9)insiras (9)insista (9)insiste (9)insisto (9)instais (9)instara (9)insteis (9)instiga (12)instigo (12)integra (12)integro (12)inteira (9)inteiro (9)intimar (9)intimas (9)intimes (9)intriga (12)intrigo (12)ionizam (16)ionizar (16)ionizas (16)ionizem (16)ionizes (16)irareis (7)irariam (7)irarias (7)irarmos (7)irassem (7)irastes (7)irisara (7)irmanai (9)irmanar (9)irmanas (9)irmanei (9)irmanes (9)ironiza (16)ironize (16)irreais (7)irrigam (10)irrigas (10)irritam (7)irritas (7)irritem (7)irrites (7)isentai (9)isentam (9)isentar (9)isentas (9)isentos (9)iterais (7)iterara (7)maestra (7)maestro (7)magenta (12)magnata (12)magnate (12)magneto (12)magoais (10)magoara (10)magoeis (10)magreza (17)magrote (10)maiores (7)maioria (7)manaras (9)manarei (9)manares (9)manaria (9)manasse (9)manaste (9)maneira (9)maneiro (9)mangais (12)mangara (12)mareais (7)mareara (7)mareias (7)maresia (7)marfins (12)margens (12)margina (12)margine (12)margino (12)mariana (9)mariano (9)marinas (9)marrais (7)marreis (7)marreta (7)marreto (7)martins (9)mastiga (10)mastigo (10)mastros (7)mataras (7)matarei (7)matares (7)mataria (7)matasse (7)materna (9)materno (9)matinai (9)matinar (9)matinas (9)matinei (9)matines (9)matizai (14)matizar (14)matizas (14)matizei (14)matizes (14)matrona (9)mensais (9)mentais (9)mentias (9)mentira (9)messina (9)mestras (7)mestria (7)miareis (7)miarias (7)miastes (7)migrais (10)migrara (10)migreis (10)minaras (9)minarei (9)minares (9)minaria (9)minasse (9)minaste (9)mineira (9)mineiro (9)minerai (9)minerar (9)mineras (9)mingais (12)mingara (12)minorai (9)minorar (9)minoras (9)minorei (9)minores (9)minoria (9)mintais (9)mirante (9)miraras (7)mirarei (7)mirares (7)miraria (7)mirasse (7)miraste (7)mirrais (7)mirreis (7)miserai (7)miserar (7)miseras (7)missara (7)mitigar (10)mitigas (10)mitrais (7)mitrara (7)mitreis (7)moagens (12)moerias (7)moinais (9)moinara (9)moineis (9)monista (9)montais (9)montara (9)monteis (9)montesa (9)montras (9)moraras (7)morarei (7)morares (7)moraria (7)morasse (7)moraste (7)moreias (7)moreira (7)morenas (9)morfina (12)morrais (7)morreis (7)morrias (7)mortais (7)mossara (7)mostrai (7)mostrar (7)mostras (7)mostrei (7)mostres (7)motinai (9)motinar (9)motinas (9)motinei (9)motines (9)namorai (9)namorar (9)namoras (9)namorei (9)namores (9)narizes (16)narrais (9)narreis (9)nazismo (16)nazista (16)nefasto (12)negamos (12)negaram (12)negaras (12)negaria (12)nitrais (9)nitrara (9)nitreis (9)nomeais (9)nomeara (9)nomeias (9)normais (9)norteai (9)nortear (9)norteia (9)notaram (9)notaras (9)notarei (9)notarem (9)notares (9)notaria (9)notasse (9)ofegais (13)ofegara (13)ofensas (12)ofertai (10)ofertam (10)ofertar (10)ofertas (10)omitais (7)omitias (7)omitira (7)onerais (9)onerara (9)orantes (9)orareis (7)orariam (7)orarias (7)orassem (7)orastes (7)orfanai (12)orfanam (12)orfanar (12)orfanas (12)orfanei (12)orfanem (12)orfanes (12)orienta (9)origens (12)origina (12)origine (12)ornaram (9)ornaras (9)ornarei (9)ornarem (9)ornares (9)ornaria (9)ornasse (9)ornaste (9)ossaria (7)rafamos (10)rafaram (10)rafaras (10)rafarei (10)rafarem (10)rafares (10)rafaria (10)rafasse (10)rafaste (10)rafeiro (10)rafemos (10)raiamos (7)raiaram (7)raiaras (7)raiarei (7)raiarem (7)raiares (7)raiaria (7)raiasse (7)raiaste (7)raiemos (7)rameira (7)rameiro (7)ramires (7)ramirez (14)rangeis (12)rangera (12)rangiam (12)rangias (12)rareais (7)rarefaz (17)rarefiz (17)rareiam (7)rareias (7)rasamos (7)rasante (9)rasaram (7)rasaras (7)rasarei (7)rasarem (7)rasares (7)rasaria (7)rasaste (7)raseiro (7)rasemos (7)rasgais (10)rasgara (10)rasteai (7)rastear (7)rasteia (7)rasteio (7)ratamos (7)rataram (7)rataras (7)ratarei (7)ratarem (7)ratares (7)rataria (7)ratasse (7)rateais (7)rateara (7)rateiam (7)rateias (7)rateiro (7)ratemos (7)ratonai (9)ratonam (9)ratonar (9)ratonas (9)ratonei (9)ratonem (9)ratones (9)raziais (14)raziara (14)razieis (14)razoais (14)razoara (14)razoeis (14)reagiam (10)reagias (10)reagira (10)reanima (9)reanimo (9)rearmai (7)rearmas (7)reatais (7)reatara (7)refaria (10)refazia (17)refiais (10)refiara (10)refinai (12)refinam (12)refinar (12)refinas (12)refiram (10)refiras (10)refogai (13)refogam (13)refogar (13)refogas (13)reforma (10)regamos (10)regaram (10)regaras (10)regaria (10)regatai (10)regatam (10)regatar (10)regatas (10)regirai (10)regiram (10)regiras (10)regista (10)registo (10)regrais (10)reiamos (7)reinais (9)reinara (9)remanso (9)remaras (7)remaria (7)rematai (7)rematar (7)rematas (7)remirai (7)remiras (7)remiria (7)remisso (7)remoais (7)remonta (9)remotas (7)resfria (10)resfrio (10)resgata (10)resgato (10)resigna (12)resigno (12)resinai (9)resinam (9)resinar (9)resinas (9)resista (7)resisti (7)resisto (7)ressaia (7)ressaio (7)ressair (7)ressoai (7)ressoam (7)ressoar (7)ressona (9)restais (7)restara (7)retinam (9)retinas (9)retingi (12)retinia (9)retinir (9)retinis (9)retirai (7)retiram (7)retiras (7)retiros (7)retomai (7)retomar (7)retomas (7)retorna (9)retraia (7)retraio (7)retrais (7)retroai (7)retroam (7)retroas (7)rezamos (14)rezaram (14)rezaras (14)rezaria (14)rezinga (19)rezingo (19)rifamos (10)rifaram (10)rifaras (10)rifarei (10)rifarem (10)rifares (10)rifaria (10)rifasse (10)rifaste (10)rifemos (10)rigores (10)rimaras (7)rimarei (7)rimares (7)rimaria (7)rimasse (7)rimaste (7)riremos (7)ritmais (7)ritmara (7)ritmeis (7)rizomas (14)roeriam (7)roerias (7)rogante (12)rogaram (10)rogaras (10)rogarei (10)rogarem (10)rogares (10)rogaria (10)rogasse (10)rogaste (10)romanas (9)romaria (7)romenas (9)roseira (7)rosetas (7)rosnais (9)rosnara (9)rosneis (9)rossini (9)rotaram (7)rotaras (7)rotarei (7)rotarem (7)rotares (7)rotaria (7)rotasse (7)rotinas (9)safamos (10)safaram (10)safaras (10)safarei (10)safarem (10)safares (10)safaria (10)safaste (10)safemos (10)safenas (12)sagazes (17)sagrais (10)sagrara (10)sagreis (10)saiamos (7)saireis (7)sairiam (7)sairias (7)sairmos (7)samaria (7)samarra (7)sameiro (7)sanamos (9)sanaram (9)sanaras (9)sanarei (9)sanarem (9)sanares (9)sanaria (9)sanaste (9)saneais (9)saneara (9)saneiam (9)saneias (9)sanemos (9)sangrai (12)sangram (12)sangrar (12)sangras (12)sangrei (12)sangrem (12)sangres (12)sangria (12)saramos (7)sararam (7)sararas (7)sararei (7)sararem (7)sarares (7)sararia (7)saraste (7)saremos (7)sariano (9)sarnais (9)sarniam (9)sarnias (9)sarnira (9)sazonai (16)sazonam (16)sazonar (16)sazonas (16)sazonei (16)sazonem (16)sazones (16)semanas (9)semitas (7)sensata (9)sensato (9)sentais (9)sentara (9)sentiam (9)sentias (9)sentimo (9)sentira (9)serafim (10)seringa (12)seringo (12)serrais (7)serrana (9)serrano (9)serzimo (14)siamesa (7)sienito (9)sigamos (10)simonia (9)singrai (12)singram (12)singrar (12)singras (12)singrei (12)singrem (12)singres (12)sintais (9)sintamo (9)sintoma (9)sirzais (14)sirzamo (14)sisaram (7)sisarei (7)sisarem (7)sisaria (7)sistema (7)sitiara (7)soantes (9)soareis (7)soariam (7)soarias (7)sofisma (10)sofisme (10)sofista (10)sofrais (10)sofreis (10)sofrera (10)sofriam (10)sofrias (10)somaras (7)somarei (7)somares (7)somaria (7)somaste (7)sonares (9)sonatas (9)sonegai (12)sonegam (12)sonegar (12)sonegas (12)soneira (9)sonetai (9)sonetam (9)sonetar (9)sonetas (9)sornais (9)sornara (9)sorneis (9)sorriai (7)sorriam (7)sorrias (7)sorriem (7)sorteai (7)sortear (7)sorteia (7)sortiam (7)sortias (7)sortira (7)sotaina (9)soterra (7)stefano (12)strings (12)tangais (12)tangara (12)tangeis (12)tangera (12)tangiam (12)tangias (12)taramos (7)tararam (7)tararas (7)tararei (7)tararem (7)tarares (7)tararia (7)tarasse (7)tarefai (10)tarefam (10)tarefar (10)tarefas (10)taremos (7)tarifai (10)tarifam (10)tarifar (10)tarifas (10)tarifei (10)tarifem (10)tarifes (10)teimais (7)teimara (7)teorias (7)teoriza (14)termais (7)termina (9)termino (9)terrina (9)terrosa (7)tesoira (7)tiamina (9)tigrino (12)timonai (9)timonar (9)timonas (9)timonei (9)timones (9)tinamos (9)tingiam (12)tingias (12)tingira (12)tinimos (9)tiniram (9)tiniras (9)tinirem (9)tinires (9)tinisse (9)tiragem (10)tiramos (7)tiranas (9)tirania (9)tiranos (9)tiraram (7)tiraras (7)tirarei (7)tirarem (7)tirares (7)tiraria (7)tirasse (7)tiremos (7)toareis (7)toariam (7)toarias (7)toassem (7)togaram (10)togaras (10)togarei (10)togarem (10)togares (10)togaria (10)togasse (10)toireai (7)toirear (7)toireia (7)tomaras (7)tomarei (7)tomares (7)tomaria (7)tomasse (7)tonaram (9)tonaras (9)tonarei (9)tonarem (9)tonares (9)tonaria (9)tonasse (9)toraram (7)toraras (7)torarei (7)torarem (7)torares (7)toraria (7)torasse (7)tornais (9)tornara (9)torneai (9)tornear (9)torneia (9)torneis (9)torrais (7)torreai (7)torreia (7)torreis (7)tossiam (7)tossira (7)tragais (10)tragamo (10)tragara (10)traiais (7)trairei (7)trairia (7)tramais (7)tramara (7)trameis (7)transes (9)trareis (7)traremo (7)trariam (7)trarias (7)trazeis (14)trazemo (14)traziam (14)trazias (14)treinai (9)treinam (9)treinar (9)treinas (9)treinos (9)tremais (7)tremara (7)tremias (7)triagem (10)troaram (7)troaras (7)troarei (7)troarem (7)troares (7)troaria (7)troasse (7)troiana (9)zangais (19)zangara (19)

6- Jogo de Palavras (1399)



5- Jogo de Palavras (937)

afaga (11)afago (11)afama (8)afame (8)afamo (8)afana (10)afane (10)afano (10)aferi (8)afiai (8)afiam (8)afiar (8)afias (8)afiei (8)afiem (8)afies (8)afina (10)afine (10)afino (10)afins (10)afira (8)afiro (8)afoga (11)afora (8)afore (8)agiam (8)agias (8)agira (8)agita (8)agite (8)agito (8)agora (8)agror (8)aires (5)amais (5)amara (5)amare (5)amaro (5)amato (5)ameai (5)amear (5)ameia (5)ameio (5)ameis (5)amena (7)ameno (7)amiga (8)amigo (8)amora (5)anafa (10)anafe (10)anafo (10)anais (7)anata (7)anate (7)anato (7)angra (10)anima (7)anime (7)animo (7)anisa (7)anise (7)aniso (7)anita (7)anota (7)anote (7)ansas (7)antas (7)antes (7)antro (7)aogem (8)aoges (8)aorta (5)arais (5)arama (5)arame (5)aramo (5)arara (5)areia (5)areis (5)arena (7)arfai (8)arfam (8)arfar (8)arfas (8)arfei (8)arfem (8)arfes (8)armai (5)armar (5)armas (5)armei (5)armes (5)aroma (5)arome (5)arria (5)arrie (5)arrio (5)arroz (12)artes (5)asais (5)asara (5)aseis (5)asnas (7)asnos (7)assai (5)assam (5)assar (5)assaz (12)assei (5)assem (5)assim (5)assoa (5)assoe (5)astro (5)atais (5)atara (5)ateai (5)atear (5)ateia (5)ateio (5)ateis (5)atera (5)atiam (5)atias (5)atina (7)atine (7)atino (7)atira (5)atire (5)atiro (5)atona (7)atone (7)atrai (5)atroa (5)atroe (5)atroz (12)azota (12)azote (12)emana (7)emano (7)emita (5)emiti (5)emito (5)enfia (10)enfim (10)enfio (10)entoa (7)entra (7)entro (7)ergam (8)ergas (8)ermos (5)ernst (7)errai (5)erram (5)erras (5)erros (5)estai (5)estar (5)estas (5)estio (5)etano (7)etnia (7)faina (10)fanai (10)fanam (10)fanar (10)fanas (10)fanei (10)fanem (10)fanes (10)farei (8)faria (8)faros (8)farra (8)farsa (8)farta (8)farte (8)farto (8)fases (8)fasto (8)fatia (8)fatos (8)fazei (15)fazem (15)fazer (15)fazes (15)fazia (15)feias (8)feios (8)feira (8)feiro (8)feita (8)feito (8)feras (8)feria (8)ferio (8)ferir (8)feris (8)fermi (8)feroz (15)ferra (8)ferro (8)festa (8)fetos (8)fiais (8)fiara (8)fieis (8)figos (11)finai (10)finam (10)finar (10)finas (10)finei (10)finem (10)fines (10)finge (13)fingi (13)finos (10)finta (10)finte (10)finto (10)firam (8)firas (8)firma (8)firme (8)firmo (8)fisga (11)fisgo (11)fitai (8)fitam (8)fitar (8)fitas (8)fitei (8)fitem (8)fites (8)fizer (15)fogem (11)foges (11)fomes (8)fonia (10)fonte (10)foram (8)foras (8)forem (8)fores (8)forma (8)forme (8)forra (8)forre (8)forte (8)fossa (8)fosse (8)foste (8)fraga (11)franz (17)frase (8)freio (8)fremi (8)frena (10)freno (10)fresa (8)freso (8)freta (8)freto (8)frias (8)frima (8)frimo (8)frios (8)frisa (8)frise (8)friso (8)frita (8)frite (8)frito (8)fritz (15)frota (8)gaita (8)gamai (8)gamar (8)gamas (8)gamei (8)games (8)gamos (8)ganam (10)ganas (10)ganem (10)ganes (10)gania (10)ganir (10)ganis (10)ganso (10)garfa (11)garfe (11)garfo (11)garra (8)garre (8)garri (8)garro (8)gases (8)gasta (8)gaste (8)gasto (8)gatas (8)gates (8)gatos (8)geais (8)geara (8)geiam (8)geias (8)gemai (8)gemar (8)gemas (8)gemia (8)genro (10)gerai (8)geram (8)gerar (8)geras (8)geria (8)gerir (8)geris (8)gessa (8)gesso (8)gesta (8)gesto (8)girai (8)giram (8)girar (8)giras (8)girei (8)girem (8)gires (8)gizai (15)gizam (15)gizar (15)gizas (15)gizei (15)gizem (15)gizes (15)gnoma (10)gnose (10)gomes (8)gomez (15)gorai (8)goram (8)gorar (8)goras (8)gorei (8)gorem (8)gores (8)gorra (8)gosta (8)goste (8)gotas (8)gozai (15)gozam (15)gozar (15)gozas (15)gozei (15)gozem (15)gozes (15)grafo (11)grama (8)grame (8)gramo (8)grana (10)grane (10)grano (10)grata (8)grato (8)greta (8)greto (8)grifo (11)grisa (8)grise (8)griso (8)grita (8)grite (8)grito (8)imago (8)imane (7)imita (5)imite (5)imito (5)inata (7)inato (7)infra (10)ingre (10)insta (7)inste (7)insto (7)inter (7)intra (7)irais (5)irara (5)ireis (5)iremo (5)iriam (5)irias (5)irisa (5)irise (5)iriso (5)irmos (5)istmo (5)itera (5)itero (5)mafra (8)magas (8)magia (8)magna (10)magno (10)magoa (8)magoe (8)magos (8)magra (8)magro (8)maias (5)maior (5)manai (7)manar (7)manas (7)manei (7)manes (7)manga (10)mango (10)mania (7)manos (7)mansa (7)manso (7)manta (7)manto (7)mares (5)maria (5)marie (5)mariz (12)marra (5)marre (5)marro (5)marta (5)marte (5)maser (5)massa (5)matai (5)matar (5)matas (5)matei (5)mates (5)matiz (12)matos (5)meato (5)meias (5)meigo (8)meios (5)menir (7)menor (7)menos (7)menta (7)menti (7)meras (5)meros (5)mesas (5)metas (5)metia (5)metro (5)miais (5)miara (5)mieis (5)migas (8)migra (8)migre (8)migro (8)minai (7)minar (7)minas (7)minei (7)mines (7)minga (10)mingo (10)minor (7)minta (7)minto (7)mirai (5)mirar (5)miras (5)mirei (5)mires (5)mirra (5)mirre (5)mirro (5)missa (5)misse (5)misso (5)mista (5)misto (5)mitos (5)mitra (5)mitre (5)mitro (5)moais (5)moeis (5)moera (5)moges (8)moina (7)moine (7)moira (5)moita (5)monas (7)monge (10)moniz (14)monta (7)monte (7)monza (14)morai (5)morar (5)moras (5)morei (5)mores (5)morin (7)morna (7)morra (5)morre (5)morri (5)morsa (5)morta (5)morte (5)mossa (5)mosse (5)motas (5)nafta (10)naifa (10)nariz (14)narra (7)narre (7)narro (7)natas (7)natos (7)nazis (14)negai (10)negam (10)negar (10)negas (10)negra (10)negro (10)nesga (10)nessa (7)nesta (7)netas (7)netos (7)nisso (7)nisto (7)nitra (7)nitre (7)nitro (7)noema (7)noite (7)nomes (7)norma (7)norte (7)nossa (7)notai (7)notam (7)notar (7)notas (7)notei (7)notem (7)notes (7)notre (7)nozes (14)ofega (11)oirar (5)omita (5)omite (5)omiti (5)onera (7)ontem (7)orais (5)orara (5)oreis (5)orgia (8)ornai (7)ornam (7)ornar (7)ornas (7)ornei (7)ornem (7)ornes (7)ostra (5)rafai (8)rafam (8)rafar (8)rafas (8)rafei (8)rafem (8)rafes (8)raiai (5)raiam (5)raiar (5)raias (5)raiei (5)raiem (5)raies (5)raios (5)ramon (7)ramos (5)range (10)rangi (10)raras (5)raros (5)rasai (5)rasam (5)rasar (5)rasas (5)rasei (5)rasem (5)rases (5)rasga (8)rasgo (8)rasto (5)ratai (5)ratam (5)ratar (5)ratas (5)ratei (5)ratem (5)rates (5)ratos (5)razar (12)razia (12)razie (12)razio (12)razoa (12)razoe (12)reagi (8)reais (5)reata (5)reato (5)refaz (15)refia (8)refio (8)refiz (15)regai (8)regam (8)regar (8)regas (8)regia (8)regos (8)regra (8)regro (8)reiai (5)reiam (5)reias (5)reina (7)reino (7)remai (5)remar (5)remas (5)remia (5)remir (5)remis (5)remoa (5)remos (5)renas (7)resma (5)resta (5)resto (5)rezai (12)rezam (12)rezar (12)rezas (12)riais (5)riamo (5)rifai (8)rifam (8)rifar (8)rifas (8)rifei (8)rifem (8)rifes (8)rigor (8)rimai (5)rimar (5)rimas (5)rimei (5)rimes (5)rimos (5)riram (5)riras (5)rirei (5)rirem (5)rires (5)riria (5)risos (5)risse (5)riste (5)ritma (5)ritme (5)ritmo (5)ritos (5)roais (5)roeis (5)roera (5)rogai (8)rogam (8)rogar (8)rogas (8)rogem (8)roges (8)rosas (5)rosna (7)rosne (7)rotai (5)rotam (5)rotar (5)rotas (5)rotei (5)rotem (5)rotes (5)safai (8)safam (8)safar (8)safas (8)safei (8)safem (8)safes (8)safra (8)sagas (8)sagaz (15)sagra (8)sagre (8)sagro (8)saiam (5)saias (5)saint (7)sanai (7)sanam (7)sanar (7)sanas (7)sanei (7)sanem (7)sanes (7)santa (7)santo (7)sarai (5)saram (5)sarar (5)saras (5)sarei (5)sarem (5)sares (5)sarna (7)sarne (7)sarni (7)sarno (7)satan (7)satis (5)seara (5)seios (5)seita (5)senas (7)senis (7)senso (7)senta (7)senti (7)sento (7)seria (5)sermo (5)serra (5)serro (5)serzi (12)sesta (5)setas (5)sigam (8)sigas (8)sigma (8)signo (10)simon (7)sinai (7)sinas (7)sines (7)sinos (7)sinta (7)sinto (7)sirga (8)sirza (12)sirzo (12)sisai (5)sisam (5)sisar (5)sisei (5)sisem (5)sismo (5)sitia (5)sitie (5)sitio (5)soais (5)soara (5)soeis (5)sofia (8)sofra (8)sofre (8)sofri (8)sogra (8)somai (5)somar (5)somas (5)somei (5)somes (5)sonsa (7)sorna (7)sorne (7)sorri (5)sorte (5)sorti (5)stern (7)taira (5)tanas (7)tanga (10)tange (10)tangi (10)tango (10)tanso (7)tarai (5)taram (5)tarar (5)taras (5)tarei (5)tarem (5)tares (5)tarso (5)teias (5)teima (5)teimo (5)temas (5)temia (5)temor (5)temos (5)tenaz (14)tenor (7)tenra (7)tenro (7)tensa (7)tenso (7)teria (5)termo (5)terno (7)terra (5)tesos (5)tiago (8)tigre (8)timor (5)tinam (7)tinas (7)tinem (7)tines (7)tinga (10)tinge (10)tingi (10)tinia (7)tinir (7)tinis (7)tirai (5)tiram (5)tirar (5)tiras (5)tirei (5)tirem (5)tires (5)tiros (5)tirso (5)toais (5)toara (5)toeis (5)togai (8)togam (8)togar (8)togas (8)togem (8)toges (8)tomai (5)tomar (5)tomas (5)tomei (5)tomes (5)tonai (7)tonam (7)tonar (7)tonas (7)tonei (7)tonem (7)tones (7)torai (5)toram (5)torar (5)toras (5)torei (5)torem (5)tores (5)torga (8)torna (7)torne (7)torra (5)torre (5)tosse (5)tossi (5)traem (5)traga (8)trago (8)traia (5)traio (5)trair (5)trais (5)trama (5)trame (5)tramo (5)traze (12)trema (5)tremi (5)tremo (5)trens (7)trigo (8)trino (7)trios (5)troai (5)troam (5)troar (5)troas (5)troei (5)troem (5)troes (5)trofa (8)zaire (12)zanga (17)zango (17)zeros (12)zonas (14)

4- Jogo de Palavras (396)

afaz (14)afez (14)afia (7)afie (7)afim (7)afio (7)afiz (14)afro (7)afta (7)agem (7)ages (7)agia (7)agir (7)agis (7)agre (7)agro (7)aias (4)amai (4)amar (4)amas (4)amei (4)ames (4)amor (4)amos (4)anis (6)anos (6)ansa (6)anta (6)ante (6)anti (6)aoge (7)arai (4)aram (4)arar (4)aras (4)arei (4)arem (4)ares (4)arfa (7)arfe (7)arfo (7)arma (4)arme (4)armo (4)arno (6)arre (4)arte (4)asai (4)asam (4)asar (4)asas (4)asei (4)asem (4)ases (4)asma (4)asna (6)asno (6)assa (4)asse (4)asso (4)atai (4)atam (4)atar (4)atas (4)atei (4)atem (4)ater (4)ates (4)atia (4)azar (11)azia (11)egas (7)eira (4)emir (4)emos (4)eram (4)eras (4)erga (7)ergo (7)ermo (4)erra (4)erro (4)essa (4)esta (4)fama (7)fana (9)fane (9)fano (9)faro (7)fase (7)fato (7)feia (7)feio (7)feno (9)fera (7)feri (7)feto (7)fiai (7)fiam (7)fiar (7)fias (7)fiei (7)fiem (7)fies (7)figa (10)figo (10)fina (9)fine (9)fino (9)fins (9)fios (7)fira (7)firo (7)fita (7)fite (7)fito (7)foge (10)fome (7)fora (7)fore (7)frei (7)fria (7)frio (7)gaia (7)gaio (7)gama (7)game (7)gamo (7)gana (9)gane (9)gani (9)gano (9)gare (7)gata (7)gato (7)gaza (14)gaze (14)geai (7)gear (7)geia (7)geio (7)gema (7)gemi (7)gemo (7)gera (7)geri (7)gero (7)gira (7)gire (7)giro (7)giza (14)gize (14)gizo (14)goma (7)gora (7)gore (7)gota (7)goza (14)goze (14)grei (7)iate (4)imos (4)ioga (7)irai (4)iram (4)irar (4)iras (4)irei (4)irem (4)ires (4)iria (4)irmo (4)irra (4)isso (4)isto (4)maga (7)mago (7)maia (4)maio (4)mais (4)mana (6)mane (6)mano (6)mata (4)mate (4)mato (4)meia (4)meio (4)mera (4)mero (4)mesa (4)meta (4)meti (4)meto (4)metz (11)miai (4)miar (4)mias (4)miei (4)mies (4)migo (7)mina (6)mine (6)ming (9)mini (6)mino (6)mira (4)mire (4)miro (4)mito (4)moai (4)moas (4)moei (4)moer (4)moge (7)mona (6)mora (4)more (4)mota (4)mote (4)nata (6)nato (6)nazi (13)nega (9)nego (9)nemo (6)nero (6)neta (6)neto (6)nome (6)nora (6)nota (6)note (6)omar (4)onze (13)orai (4)oram (4)orar (4)oras (4)orei (4)orem (4)ores (4)orna (6)orne (6)osga (7)rafa (7)rafe (7)rafo (7)raia (4)raie (4)raio (4)raiz (11)rama (4)ramo (4)rara (4)raro (4)rasa (4)rase (4)raso (4)rata (4)rate (4)rato (4)rega (7)regi (7)rego (7)reia (4)reio (4)reis (4)rema (4)remi (4)remo (4)rena (6)reno (6)reza (11)rezo (11)riai (4)riam (4)rias (4)riem (4)rifa (7)rife (7)rifo (7)riga (7)rima (4)rime (4)rimo (4)rins (6)rios (4)rira (4)riso (4)rita (4)rito (4)roai (4)roam (4)roas (4)roei (4)roem (4)roer (4)roga (7)roge (7)roma (4)rosa (4)rose (4)rota (4)rote (4)saem (4)safa (7)safe (7)safo (7)saga (7)sage (7)saia (4)saio (4)sair (4)sais (4)sana (6)sane (6)sano (6)sara (4)sare (4)saro (4)seio (4)seis (4)semi (4)sena (6)seno (6)seta (4)siga (7)sigo (7)sina (6)sine (6)sino (6)sisa (4)sise (4)siso (4)soai (4)soam (4)soar (4)soas (4)soei (4)soem (4)soes (4)sois (4)soma (4)some (4)sons (6)tais (4)tara (4)tare (4)taro (4)tear (4)teia (4)tema (4)temi (4)temo (4)tens (6)teor (4)teso (4)tias (4)tifo (7)time (4)timo (4)tina (6)tine (6)tini (6)tino (6)tios (4)tira (4)tire (4)tiro (4)toai (4)toam (4)toar (4)toas (4)toei (4)toem (4)toes (4)toga (7)toge (7)toma (4)tome (4)tona (6)tone (6)toni (6)tons (6)tora (4)tore (4)trai (4)traz (11)trem (4)trio (4)triz (11)troa (4)troe (4)zero (11)zona (13)

3- Jogo de Palavras (99)

age (6)agi (6)aia (3)aio (3)ais (3)ama (3)ame (3)amo (3)ana (5)ano (5)aos (3)ara (3)are (3)aro (3)asa (3)ase (3)aso (3)ata (3)ate (3)ati (3)ato (3)azo (10)ego (6)eis (3)ena (5)eng (8)era (3)erg (6)faz (13)fez (13)fia (6)fie (6)fig (9)fim (6)fio (6)fiz (13)foi (6)for (6)foz (13)gim (6)giz (13)goa (6)iam (3)ias (3)imo (3)ira (3)ire (3)iro (3)iso (3)mao (3)mar (3)mas (3)mia (3)mie (3)mio (3)moa (3)mor (3)mos (3)nas (5)nem (5)neo (5)nos (5)noz (12)ora (3)ore (3)rei (3)ria (3)rim (3)rio (3)rir (3)ris (3)roa (3)rom (3)sai (3)sam (3)san (5)sei (3)sem (3)ser (3)ses (3)sim (3)sir (3)soa (3)soe (3)soi (3)som (3)tao (3)tas (3)tem (3)ten (5)ter (3)tez (10)tia (3)tim (3)tio (3)toa (3)toe (3)tom (3)tos (3)

2- Jogo de Palavras (27)

ai (2)ao (2)ar (2)as (2)ei (2)em (2)fo (5)ia (2)ii (2)ir (2)is (2)ma (2)me (2)mi (2)mo (2)ms (2)na (4)no (4)os (2)ri (2)se (2)si (2)sr (2)ta (2)te (2)ti (2)to (2)