As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, i, p, e, r, b, o, l, i, z, a, d, o, s:

14- Jogo de Palavras (1)

hiperbolizados (29)

13- Jogo de Palavras (1)

hiperbolizado (28)

12- Jogo de Palavras (1)

hiperbolizas (26)

11- Jogo de Palavras (3)

despolarizo (21)hiperboliza (25)hiperbolizo (25)

10- Jogo de Palavras (14)

abolidores (14)bilhardeis (17)despiolhai (16)despiolhar (16)espoliador (13)habilidoso (17)iberizados (20)padioleiro (13)periodizas (19)piolheiras (15)polarizeis (19)sobreolhai (16)solidarize (19)solidarizo (19)

9- Jogo de Palavras (48)

abolirdes (13)abolireis (12)besoirado (12)bilhardei (16)bilhardes (16)bipolares (13)bolhardes (16)bolhareis (15)brilhados (16)deplorais (12)desboroai (12)desopilai (12)desopilar (12)despiolha (15)despiolho (15)espoliado (12)iberizado (19)ilibardes (13)leopardos (12)liberados (13)olhadores (14)opalizeis (18)paioleiro (11)parodieis (11)periodiza (18)periodizo (18)pilhardes (15)pilhareis (14)piolheira (14)piolheiro (14)polarizei (18)polarizes (18)polidoras (12)polidores (12)poliedros (12)predizias (18)proibidas (13)proibidos (13)rebolados (13)rebolidas (13)rebolidos (13)redopiais (11)repoisado (11)rodopiais (11)rodopieis (11)soalheiro (13)sobreolha (15)solidarei (11)

8- Jogo de Palavras (144)

abesoiro (10)abolidor (12)abolidos (12)abolirei (11)abolires (11)abordeis (11)apelidos (11)apilheis (13)ardiloso (10)balizeis (18)beirados (11)besoirai (10)bilharde (15)bilhardo (15)biliares (11)boiardes (11)boiareis (10)boieiras (10)bolardes (12)bolareis (11)bolhados (15)bolharei (14)bolhares (14)bolsarei (11)bolseira (11)bolseiro (11)brilhado (15)brilhais (14)brilheis (14)delirais (10)depilais (11)deplorai (11)deploras (11)deporias (10)desapoio (10)desboroa (11)deslizai (17)deslizar (17)desopila (11)desopilo (11)despiria (10)desprazo (17)disparei (10)disporei (10)disporia (10)dobareis (11)driblais (12)dribleis (12)elidiras (10)esboroai (10)espiador (10)espoliai (10)espoliar (10)esporado (10)hibridez (21)hospedai (13)hospedar (13)iberizas (17)idealizo (17)ilhardes (13)ilhareis (12)ilibados (12)ilibares (11)iodareis (9)isolador (10)isolarei (9)laboreis (11)ladroeis (10)lapideis (11)leopardo (11)liberado (12)liberais (11)lidareis (10)liderais (10)loirados (10)odiareis (9)olhardes (13)olhareis (12)olheiras (12)opalizei (17)opalizes (17)operados (10)opiardes (10)opiareis (9)orelhado (13)palheiro (13)parodiei (10)parodies (10)paroleis (10)pedirias (10)perdoais (10)pilardes (11)pilareis (10)pilhados (14)pilharei (13)pilhares (13)piorados (10)podareis (10)poderias (10)poderosa (10)poisarei (9)polarize (17)polarizo (17)poleiros (10)polidora (11)poliedro (11)polirdes (11)polireis (10)polirias (10)prazidos (17)predizia (17)prelados (11)presidia (10)presidio (10)presilha (13)prezados (17)proibais (11)proibias (11)proibida (12)proibido (12)proseado (10)rebolado (12)rebolais (11)rebolias (11)rebolida (12)rebolido (12)redopiai (10)redopias (10)repilais (10)repisado (10)repoisai (9)repolhos (13)rispidez (17)rodopiai (10)rodopias (10)rodopiei (10)rodopies (10)rolhados (13)saboreio (10)sarilhei (12)sibilado (12)soldarei (10)sopeiral (10)zebrados (18)

7- Jogo de Palavras (311)

abolido (11)abordei (10)abordes (10)abridos (10)adipose (9)adiposo (9)adireis (8)adoreis (8)alheios (11)alheiro (11)apelido (10)apilhei (12)apilhes (12)apodero (9)apodres (9)apodris (9)apoieis (8)apordes (9)aporeis (8)aproeis (8)aprosei (8)arpoeis (8)aspirei (8)baileis (10)bailios (10)baldeio (11)baldeis (11)balizei (17)balizes (17)beirado (10)beirais (9)berlioz (17)besoira (9)besoiro (9)biliosa (10)bilioso (10)biopsia (10)bipolar (11)bisarei (9)bispado (11)boiados (10)boiardo (10)boiarei (9)boiares (9)boieira (9)boieiro (9)bolados (11)bolarei (10)bolares (10)boleiro (10)bolhado (14)bolhais (13)bolheis (13)bolhosa (13)bolsado (11)bordais (10)bordalo (11)bordeis (10)borlado (11)bradeis (10)breados (10)brilhai (13)brilhas (13)brilhei (13)brilhes (13)delirai (9)deliras (9)depilai (10)depilar (10)depilas (10)deplora (10)deploro (10)deporia (9)desairo (8)desalio (9)desliza (16)deslizo (16)desolai (9)desolar (9)despira (9)despraz (16)dipolos (10)dispare (9)disparo (9)doareis (8)dobarei (10)dobares (10)dobrais (10)dobreis (10)doerias (8)doirais (8)doireis (8)dolores (9)dosarei (8)driblai (11)driblas (11)driblei (11)dribles (11)elaboro (10)elidais (9)elidias (9)elidira (9)esboroa (9)espalho (12)espiado (9)espiral (9)espolia (9)espolio (9)esporai (8)harpeio (11)harpeis (11)herdais (11)hospeda (12)hospedo (12)iberiza (16)iberizo (16)ilhados (12)ilharei (11)ilhares (11)ilibado (11)iodarei (8)iodares (8)irisado (8)isidoro (8)isolado (9)labioso (10)laborei (10)labores (10)ladeiro (9)ladreis (9)ladroei (9)ladroes (9)lapidei (10)lapides (10)lapisei (9)ledoras (9)leproso (9)lesador (9)liberai (10)liberas (10)lidarei (9)lidares (9)liderai (9)lideras (9)lobados (11)lobeiro (10)loirado (9)loirais (8)loireis (8)obrados (10)odiarei (8)odiares (8)odorais (8)odoreis (8)oleados (9)oleiros (8)olhador (12)olhados (12)olharei (11)olhares (11)opalize (16)opalizo (16)operado (9)operais (8)operosa (8)opiados (9)opiarei (8)opiares (8)opordes (9)oporeis (8)oporias (8)orelhas (11)padeiro (9)padreio (9)paireis (8)palidez (17)palieis (9)palreis (9)parelho (12)paridos (9)parleis (9)parodie (9)parodio (9)parolei (9)paroles (9)parolos (9)pediras (9)pediria (9)pedrais (9)pedrosa (9)pedroso (9)pelador (10)pelados (10)perdias (9)perdoai (9)perdoas (9)pesador (9)piardes (9)piareis (8)piedosa (9)piedoso (9)pilados (10)pilarei (9)pilares (9)pilhado (13)pilhais (12)pilheis (12)piolhos (12)piorado (9)piorais (8)pioreis (8)pirados (9)pisador (9)pisarei (8)pobreza (17)podarei (9)podares (9)poderia (9)poderio (9)poeiras (8)poisado (9)polares (9)poleiro (9)polidas (10)polidez (17)polidor (10)polidos (10)poliras (9)polirei (9)polires (9)poliria (9)posarei (8)pradoso (9)prazeis (15)prazido (16)predial (10)prelado (10)presado (9)presida (9)presidi (9)presido (9)prezado (16)prezais (15)proibai (10)proibia (10)proibis (10)prosado (9)proseai (8)proseia (8)proseio (8)radieis (8)radioso (8)ralheis (11)rapidez (16)raposei (8)razieis (14)razoeis (14)realizo (15)rebolai (10)rebolas (10)rebolia (10)rebolis (10)redopia (9)redopio (9)relidas (9)relidos (9)repilai (9)repilas (9)repisai (8)repoisa (8)repoiso (8)repolho (12)residia (8)rezados (15)ripados (9)rodeais (8)rodeias (8)rodeios (8)rodelas (9)rodopia (9)rodopie (9)rolados (9)rolhado (12)rolhais (11)rolheis (11)sabedor (10)saleiro (8)sarilhe (11)sarilho (11)selador (9)shapiro (11)sibilar (10)siderai (8)sideral (9)silabei (10)soalhei (11)sobrado (10)soleira (8)solidai (9)solidar (9)solidei (9)solidez (16)sopeira (8)sopeiro (8)soprado (9)zarolho (18)zarpeis (15)zebrado (17)zebrais (16)zelador (16)zelados (16)

6- Jogo de Palavras (424)

abeiro (8)aboles (9)abolir (9)abolis (9)aborde (9)abordo (9)abrido (9)abside (9)aderis (7)adieis (7)adirei (7)adires (7)adobes (9)adorei (7)adores (7)airoso (6)albedo (10)alheio (10)alieis (7)alisei (7)apedro (8)apelos (8)apiedo (8)apilhe (11)apilho (11)apodre (8)apodri (8)apodro (8)apoiei (7)apoies (7)apoios (7)aporei (7)apores (7)apreso (7)aproei (7)aproes (7)aprose (7)aproso (7)ardeis (7)areoso (6)aridez (14)arpeio (7)arpeis (7)arpoei (7)arpoes (7)asilei (7)aspire (7)aspiro (7)azebro (15)azedos (14)bailei (9)bailes (9)bailio (9)baldei (10)baldes (10)baldio (10)baleio (9)balize (16)balizo (16)bardos (9)baseio (8)beirai (8)beiral (9)beiras (8)bilhar (12)biliar (9)biopse (9)bisado (9)bispal (10)boiado (9)boiais (8)boieis (8)bolado (10)bolais (9)boleia (9)boleis (9)bolero (9)bolhai (12)bolhar (12)bolhas (12)bolhei (12)bolhes (12)bolsai (9)bolsar (9)bolsei (9)bordai (9)bordas (9)bordei (9)bordel (10)bordes (9)bordos (9)boreal (9)bradei (9)brades (9)brasil (9)breado (9)breais (8)breias (8)brilha (12)brilhe (12)brilho (12)brioso (8)dareis (7)dealbo (10)delira (8)deliro (8)deparo (8)depila (9)depilo (9)depois (8)desabo (9)desola (8)desolo (8)despia (8)despir (8)diabos (9)dilais (8)dipolo (9)direis (7)dirias (7)dispai (8)dispor (8)dizeis (14)dizias (14)doarei (7)doares (7)dobais (9)dobeis (9)dobrai (9)dobras (9)dobrei (9)dobres (9)doeras (7)doeria (7)doirai (7)doiras (7)doirei (7)doires (7)dorsal (8)doseai (7)dosear (7)doseia (7)doseio (7)dribla (10)drible (10)driblo (10)eirado (7)elidas (8)elidia (8)elidir (8)elidis (8)epodos (8)espiai (7)espiar (7)espira (7)espora (7)esporo (7)harold (11)harpei (10)harpes (10)herdai (10)herdas (10)hordas (10)iberos (8)ideais (7)ideias (7)ilhado (11)ilhais (10)ilheis (10)ilibar (9)ilibas (9)ilibes (9)iodais (7)iodeis (7)irados (7)isabel (9)isidro (7)isolai (7)isolar (7)isolda (8)isolei (7)israel (7)labore (9)laboro (9)ladeio (8)ladrei (8)ladres (8)ladroe (8)ladroo (8)lapide (9)lapido (9)lapise (8)lapiso (8)ledora (8)leiais (7)leiria (7)lerias (7)lesado (8)libera (9)libero (9)libido (10)libras (9)lidais (8)lideis (8)lidera (8)lidero (8)lisboa (9)lobado (10)lodosa (8)loirai (7)loiras (7)loirei (7)loires (7)loiros (7)obrado (9)obrais (8)obreis (8)odeias (7)odiais (7)odieis (7)odiosa (7)odorai (7)odoras (7)odorei (7)odores (7)oeiras (6)oleado (8)oleais (7)oleias (7)oleiro (7)oleosa (7)olhado (11)olhais (10)olheis (10)operai (7)operas (7)opiado (8)opiais (7)opieis (7)oporei (7)opores (7)oporia (7)orados (7)orelha (10)padres (8)pairei (7)paires (7)paleio (8)paliei (8)palies (8)palrei (8)palres (8)pardos (8)pareio (7)pareis (7)parido (8)parlei (8)parles (8)parole (8)parolo (8)pedalo (9)pedias (8)pedira (8)pedrai (8)pedral (9)pedras (8)pelado (9)pelais (8)perdas (8)perdia (8)perdiz (15)perdoa (8)perdoo (8)pesado (8)piados (8)piarei (7)piares (7)pielas (8)pilado (9)pilais (8)pileis (8)pilhai (11)pilhar (11)pilhas (11)pilhei (11)pilhes (11)piloso (8)piolho (11)piorai (7)pioras (7)piorei (7)piores (7)pioria (7)pirado (8)pirais (7)pireis (7)pisado (8)pobres (9)podais (8)podeis (8)podias (8)podres (8)poeira (7)poesia (7)poisai (7)poisar (7)poisei (7)poisio (7)poldra (9)polias (8)polida (9)polido (9)polira (8)pordes (8)poreis (7)porias (7)porosa (7)posado (8)prados (8)prazei (14)prazes (14)prazos (14)prediz (15)prelos (8)presai (7)prezai (14)prezas (14)proeza (14)proibi (9)prosai (7)prosei (7)rabeio (8)rabelo (9)raboso (8)radiei (7)radies (7)raieis (6)raleio (7)raleis (7)ralhei (10)ralhes (10)rapeis (7)rapose (7)raposo (7)raspei (7)raziei (13)razies (13)razoei (13)razoes (13)rebola (9)reboli (9)rebolo (9)reiais (6)relais (7)relias (7)relida (8)relido (8)repila (8)repilo (8)repisa (7)repiso (7)resida (7)residi (7)resido (7)rezado (14)rezais (13)ripado (8)ripais (7)ripeis (7)robalo (9)rodais (7)rodeai (7)rodeia (7)rodeio (7)rodeis (7)rodela (8)roidas (7)roidos (7)rolado (8)rolais (7)roleis (7)rolhai (10)rolhas (10)rolhei (10)rolhes (10)rosado (7)sabido (9)sairei (6)saldei (8)saloio (7)selado (8)separo (7)serial (7)sherpa (10)sibila (9)sibile (9)sibilo (9)sidera (7)sidero (7)silabe (9)silabo (9)sirzai (13)soalhe (10)soalho (10)soarei (6)sobrai (8)sobral (9)sobrei (8)soldai (8)soldar (8)soldei (8)solida (8)solide (8)solido (8)soprai (7)soprei (7)zarpei (14)zarpes (14)zebrai (15)zebral (16)zebras (15)zelado (15)zelais (14)zeloso (14)

5- Jogo de Palavras (430)

abole (8)aboli (8)abres (7)abril (8)abris (7)aderi (6)adiei (6)adies (6)adiro (6)adobe (8)adore (6)adoro (6)adros (6)aires (5)aleis (6)alhos (9)aliei (6)alies (6)alise (6)aliso (6)alpes (7)apeio (6)apelo (7)apoie (6)apoio (6)apolo (7)aproe (6)aproo (6)ardei (6)ardes (6)ardil (7)ardis (6)areis (5)arles (6)arpei (6)arpes (6)arpoe (6)arpoo (6)asile (6)asilo (6)azedo (13)baile (8)bailo (8)balde (9)baldo (9)bardo (8)beira (7)beiro (7)belas (8)belos (8)biela (8)bilha (11)bisai (7)bisar (7)bisei (7)bispo (8)bodas (8)bodes (8)boiai (7)boiar (7)boiei (7)bolai (8)bolar (8)bolas (8)bolei (8)boles (8)bolha (11)bolhe (11)bolho (11)bolor (8)bolos (8)bolsa (8)bolse (8)bolso (8)boole (8)borda (8)borde (8)bordo (8)boris (7)borla (8)boroa (7)brade (8)brado (8)breai (7)breia (7)breio (7)briol (8)brios (7)brisa (7)darei (6)dares (6)dario (6)delas (7)delis (7)depor (7)deras (6)despi (7)diabo (8)dilai (7)dilas (7)direi (6)diria (6)dispa (7)dispo (7)dizei (13)dizer (13)dizes (13)dizia (13)doais (6)dobai (8)dobar (8)dobas (8)dobei (8)dobes (8)dobra (8)dobre (8)dobro (8)doeis (6)doera (6)doira (6)doire (6)doiro (6)dores (6)doris (6)dorso (6)dosai (6)dosar (6)dosei (6)elias (6)elida (7)elidi (7)elido (7)elisa (6)espia (6)espio (6)harpe (9)harpo (9)heras (8)herda (9)herdo (9)hidra (9)hoare (8)horas (8)horda (9)ibero (7)ideal (7)ideia (6)idosa (6)idoso (6)ilesa (6)ileso (6)ilhai (9)ilhar (9)ilhas (9)ilhei (9)ilhes (9)iliba (8)ilibe (8)ilibo (8)iodai (6)iodar (6)iodas (6)iodei (6)iodes (6)irado (6)irais (5)irdes (6)ireis (5)irias (5)irisa (5)irise (5)iriso (5)iroso (5)isola (6)isole (6)isolo (6)labor (8)lados (7)ladre (7)ladro (7)lapso (7)lares (6)laser (6)lazer (13)leais (6)ledor (7)leiai (6)leias (6)leida (7)lepra (7)leras (6)leria (6)lesai (6)lesar (6)libra (8)lidai (7)lidar (7)lidas (7)lidei (7)lides (7)lidos (7)liras (6)lobas (8)lobos (8)lodos (7)loira (6)loire (6)loiro (6)loisa (6)lopes (7)lopez (14)lorde (7)lorpa (7)obeso (7)obrai (7)obras (7)obrei (7)obres (7)odeia (6)odeio (6)odiai (6)odiar (6)odiei (6)odora (6)odore (6)odres (6)oleai (6)olear (6)oleia (6)oleio (6)olhai (9)olhar (9)olhas (9)olhei (9)olhes (9)olhos (9)opera (6)opero (6)opiai (6)opiar (6)opias (6)opiei (6)opies (6)orado (6)orais (5)oreis (5)orlas (6)padre (7)paiol (7)paire (6)pairo (6)palie (7)palio (7)palre (7)palro (7)pardo (7)parei (6)pares (6)paris (6)parle (7)parlo (7)pazes (13)pedal (8)pedia (7)pedir (7)pedis (7)pedra (7)pedro (7)pelai (7)pelar (7)pelas (7)pelos (7)peral (7)perda (7)perdi (7)persa (6)pesai (6)pesar (6)piado (7)piais (6)pieis (6)piela (7)pilai (7)pilar (7)pilas (7)pilei (7)piles (7)pilha (10)pilhe (10)pilho (10)piora (6)piore (6)pioro (6)pirai (6)piras (6)pirei (6)pires (6)pisai (6)pisar (6)pisei (6)pobre (8)podai (7)podal (8)podar (7)podas (7)podei (7)poder (7)podes (7)podia (7)podre (7)poisa (6)poise (6)poiso (6)polar (7)polia (7)polir (7)polis (7)polos (7)porde (7)porei (6)pores (6)poria (6)poros (6)posai (6)posar (6)posei (6)prado (7)praze (13)prazo (13)prelo (7)presa (6)preso (6)preza (13)prezo (13)prole (7)prosa (6)prose (6)proso (6)rabos (7)radie (6)radio (6)raiei (5)raies (5)raios (5)ralei (6)rales (6)ralhe (9)ralho (9)rapei (6)rapes (6)rasei (5)raspe (6)raspo (6)razie (12)razio (12)razoe (12)razoo (12)reais (5)reiai (5)reias (5)relas (6)relia (6)replo (7)rezai (12)rezas (12)riais (5)ridas (6)rides (6)ridos (6)ripai (6)ripas (6)ripei (6)ripes (6)roais (5)rodai (6)rodas (6)rodei (6)rodes (6)roeis (5)roida (6)roido (6)rolai (6)rolas (6)rolei (6)roles (6)rolha (9)rolhe (9)rolho (9)rolos (6)rosal (6)sabei (7)saber (7)sabor (7)sabre (7)sadio (6)salde (7)saldo (7)sarei (5)sedai (6)sedar (6)selai (6)selar (6)seria (5)serpa (6)serzi (12)sidra (6)sirza (12)sirzo (12)soado (6)sobra (7)sobre (7)sobro (7)solar (6)solda (7)solde (7)soldo (7)solha (9)sopra (6)sopre (6)sopro (6)szabo (14)zaire (12)zarpe (13)zarpo (13)zebra (14)zebro (14)zelai (13)zelar (13)zelas (13)zeros (12)

4- Jogo de Palavras (266)

abel (7)abre (6)abri (6)abro (6)ades (5)adie (5)adio (5)adir (5)adis (5)adro (5)alei (5)ales (5)alho (8)alie (5)alio (5)apor (5)apre (5)arde (5)ardi (5)ardo (5)arei (4)ares (4)arpe (5)arpo (5)asei (4)base (6)bela (7)belo (7)bera (6)bisa (6)bise (6)biso (6)boas (6)boda (7)bode (7)bohr (9)bois (6)bola (7)bole (7)bolo (7)boro (6)brio (6)broa (6)dahl (9)dais (5)dali (6)dare (5)deis (5)dela (6)deli (6)depo (6)dera (5)dias (5)dila (6)dili (6)dilo (6)doai (5)doar (5)doas (5)doba (7)dobe (7)dobo (7)doei (5)doer (5)does (5)dois (5)dolo (6)dosa (5)dose (5)doso (5)doze (12)dres (5)ebro (6)edil (6)eira (4)elas (5)elba (7)elia (5)elsa (5)eras (4)halo (8)heis (7)hera (7)hora (7)idas (5)ides (5)idos (5)ilda (6)ilha (8)ilhe (8)ilho (8)ioda (5)iode (5)iodo (5)irai (4)iras (4)irde (5)irei (4)ires (4)iria (4)lado (6)laos (5)ledo (6)leia (5)leio (5)leis (5)leoa (5)lera (5)lesa (5)leso (5)lhas (8)lhes (8)lhos (8)lias (5)lida (6)lide (6)lido (6)lira (5)lisa (5)liso (5)lisp (6)loas (5)loba (7)lobo (7)lodo (6)lois (5)lopo (6)lord (6)obra (6)obre (6)obro (6)odes (5)odor (5)ohio (7)oiro (4)olha (8)olhe (8)olho (8)opia (5)opie (5)opio (5)opor (5)orai (4)oral (5)oras (4)orei (4)ores (4)orla (5)oslo (5)pado (6)paio (5)pais (5)palo (6)pare (5)pari (5)paro (5)pedi (6)pela (6)pelo (6)pesa (5)peso (5)phil (9)piai (5)piar (5)pias (5)piei (5)pies (5)pila (6)pile (6)pilo (6)pior (5)pira (5)pire (5)piro (5)pisa (5)pise (5)piso (5)piza (12)poda (6)pode (6)podo (6)pois (5)poli (6)polo (6)pore (5)poro (5)posa (5)pose (5)poso (5)pras (5)praz (12)proa (5)prol (6)rabi (6)rabo (6)raie (4)raio (4)raiz (11)rale (5)ralo (5)rape (5)rapo (5)rase (4)raso (4)real (5)reia (4)reio (4)reis (4)rela (5)reli (5)relo (5)repa (5)repo (5)reza (11)rezo (11)riai (4)rias (4)rida (5)ride (5)rido (5)rios (4)ripa (5)ripe (5)ripo (5)riso (4)roai (4)roas (4)roda (5)rode (5)rodo (5)roei (4)rola (5)role (5)rolo (5)rosa (4)rose (4)sabe (6)sado (5)saio (4)sair (4)sape (5)sapo (5)sare (4)saro (4)sebo (6)seda (5)sedo (5)seio (4)sela (5)selo (5)sida (5)sido (5)silo (5)soai (4)soar (4)sobe (6)soda (5)soei (4)sola (5)solo (5)sopa (5)soro (4)zela (12)zelo (12)zero (11)zola (12)

3- Jogo de Palavras (92)

ade (4)adi (4)ado (4)aio (3)ais (3)ale (4)ali (4)alo (4)aos (3)apo (4)are (3)aro (3)ase (3)aso (3)azo (10)bar (5)bel (6)bis (5)boa (5)boi (5)dai (4)dar (4)das (4)dei (4)del (5)der (4)dez (11)dia (4)diz (11)doa (4)doe (4)doo (4)dor (4)dos (4)eis (3)ela (4)elo (4)era (3)hei (6)ias (3)ida (4)ide (4)ido (4)ira (3)ire (3)iro (3)iso (3)lar (4)las (4)lei (4)ler (4)lha (7)lhe (7)lho (7)lia (4)lis (4)los (4)ode (4)ola (4)opo (4)ora (3)ore (3)oro (3)pai (4)par (4)paz (11)per (4)pia (4)pie (4)pio (4)por (4)pra (4)pro (4)psi (4)rei (3)ria (3)rio (3)ris (3)roa (3)rol (4)roo (3)sai (3)sal (4)sei (3)ser (3)sir (3)soa (3)sob (5)soe (3)soi (3)sol (4)soo (3)

2- Jogo de Palavras (25)

ai (2)ao (2)ar (2)as (2)da (3)de (3)do (3)dr (3)eh (5)ei (2)el (3)ia (2)ii (2)ir (2)is (2)la (3)li (3)lo (3)oh (5)os (2)pi (3)ri (2)se (2)si (2)sr (2)