As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras o, p, o, s, i, c, i, o, n, i, s, t, a, s:

14- Jogo de Palavras (1)

oposicionistas (18)

13- Jogo de Palavras (1)

oposicionista (17)

11- Jogo de Palavras (1)

posicionais (15)

10- Jogo de Palavras (6)

consistais (13)consistias (13)constipais (14)noticiosos (13)posicionai (14)posicionas (14)

9- Jogo de Palavras (13)

consistas (12)consistia (12)consistis (12)constipai (13)constipas (13)insistais (11)insistias (11)noticiais (12)noticioso (12)opcionais (13)posiciona (13)posiciono (13)tossicais (10)

8- Jogo de Palavras (32)

ansiosos (10)citosina (11)consista (11)consisti (11)consisto (11)consoais (11)constais (11)constipa (12)constipo (12)cooptais (10)copiosas (10)copistas (10)iconista (11)incisais (11)incitais (11)insistas (10)insistia (10)insistis (10)insossai (10)noticiai (11)noticias (11)ocasiono (11)opinioso (11)pastosos (9)picotais (10)piscinas (12)sinopsis (11)sionista (10)tisicais (9)toscanos (11)tossicai (9)tossicas (9)

7- Jogo de Palavras (60)

ansioso (9)apostos (8)assinto (9)assisti (7)assisto (7)associo (8)casposo (9)cintais (10)coitais (8)consoai (10)consoas (10)constai (10)constas (10)contais (10)contias (10)cooptai (9)cooptas (9)copiais (9)copiosa (9)copioso (9)copista (9)copitos (9)incasto (10)incisai (10)incisas (10)incisos (10)incitai (10)incitas (10)inicias (10)insista (9)insisti (9)insisto (9)insossa (9)insosso (9)instais (9)noticia (10)noticio (10)opinais (10)opostas (8)opostos (8)pastoso (8)picasso (9)picotai (9)picotas (9)pintais (10)piscais (9)piscina (11)poisais (8)possais (8)postais (8)sintais (9)sitiais (7)sociais (8)ticiano (10)tisicai (8)tisicas (8)toscano (10)tossias (7)tossica (8)tossico (8)

6- Jogo de Palavras (117)

acoito (7)acosso (7)acosto (7)apitos (7)apoios (7)aponto (9)aposso (7)aposto (7)assino (8)assoto (6)cantos (9)capino (10)capoto (8)casino (9)casoto (7)cintai (9)cintas (9)cintos (9)cisais (7)citais (7)coisas (7)coitai (7)coitas (7)consoa (9)consoo (9)consta (9)consto (9)contai (9)contas (9)contia (9)contos (9)coopta (8)coopto (8)copiai (8)copias (8)copito (8)cosais (7)cosias (7)costas (7)cotais (7)inapto (9)inatos (8)incisa (9)inciso (9)incita (9)incito (9)inicia (9)inicio (9)instai (8)instas (8)iscais (7)nicais (9)nossas (8)nossos (8)notais (8)ocioso (7)octano (9)opacos (8)opiais (7)opinai (9)opinas (9)oposta (7)oposto (7)optais (7)pactos (8)pascoo (8)passos (7)pastio (7)pastos (7)patino (9)patins (9)picais (8)picoso (8)picota (8)picoto (8)pinoco (10)pintai (9)pintas (9)pintos (9)pisais (7)piscai (8)piscas (8)pistas (7)poisai (7)poisas (7)poisio (7)pontas (9)pontos (9)posais (7)possai (7)possas (7)postai (7)postas (7)postos (7)santos (8)sinais (8)sintai (8)sintas (8)sisais (6)sitiai (6)sitias (6)socais (7)sonsas (8)sonsos (8)tancos (9)tansos (8)tascos (7)tinais (8)tinias (8)tisica (7)tisico (7)tocais (7)tonais (8)topais (7)toscas (7)tossia (6)tossis (6)

5- Jogo de Palavras (139)

actos (6)aniso (7)anoso (7)anoto (7)apito (6)apoio (6)aptos (6)ascii (6)ascos (6)asnos (7)assis (5)assoo (5)atino (7)atono (7)canis (8)canso (8)canto (8)capto (7)casos (6)casto (6)cinta (8)cinto (8)cioso (6)cisai (6)cisas (6)citai (6)citas (6)coais (6)coisa (6)coita (6)coito (6)conta (8)conto (8)copas (7)copia (7)copio (7)copos (7)cosas (6)cosia (6)costa (6)cotai (6)cotas (6)inato (7)insta (7)insto (7)iscai (6)iscas (6)nacos (8)nasci (8)natos (7)nicai (8)nicas (8)nisso (7)nisto (7)nossa (7)nosso (7)notai (7)notas (7)ocaso (6)opaco (7)opiai (6)opias (6)opina (8)opino (8)optai (6)optas (6)ossos (5)pacto (7)panos (8)passo (6)pasto (6)patos (6)piais (6)piano (8)picai (7)picas (7)picos (7)pinos (8)pinta (8)pinto (8)pisai (6)pisas (6)pisca (7)pisco (7)pisos (6)pista (6)poisa (6)poiso (6)ponta (8)ponto (8)posai (6)posas (6)possa (6)posso (6)posta (6)posto (6)psico (7)sacio (6)sacos (6)saint (7)santo (7)sapos (6)satis (5)sinai (7)sinas (7)sinos (7)sinta (7)sinto (7)sisai (5)sisas (5)sitia (5)sitio (5)soais (5)socai (6)socas (6)socos (6)sonsa (7)sonso (7)sopas (6)stops (6)tanso (7)tasco (6)tinas (7)tinia (7)tinis (7)tipas (6)tipos (6)toais (5)tocai (6)tocas (6)tonai (7)tonas (7)tonos (7)topai (6)topas (6)topos (6)tosca (6)tosco (6)tossi (5)

4- Jogo de Palavras (103)

acto (5)anis (6)anos (6)anti (6)apto (5)asco (5)asno (6)asso (4)caio (5)cais (5)cano (7)caos (5)capo (6)caso (5)cato (5)cisa (5)ciso (5)cita (5)cito (5)coai (5)coas (5)copa (6)copo (6)cosa (5)cosi (5)coso (5)cota (5)coto (5)inca (7)isca (5)isco (5)isso (4)isto (4)naco (7)nato (6)nica (7)nico (7)nipo (7)nota (6)noto (6)ocas (5)ocos (5)oito (4)opia (5)opio (5)opta (5)opto (5)osso (4)paio (5)pais (5)pano (7)pato (5)piai (5)pias (5)pica (6)pico (6)pina (7)pino (7)pisa (5)piso (5)pito (5)pois (5)posa (5)poso (5)saco (5)saio (4)sais (4)sano (6)sapo (5)sina (6)sino (6)sisa (4)siso (4)soai (4)soas (4)soca (5)soco (5)sois (4)sono (6)sons (6)sopa (5)spin (7)stop (5)taco (5)tais (4)tapo (5)tias (4)tina (6)tini (6)tino (6)tios (4)tipa (5)tipo (5)toai (4)toas (4)toca (5)toco (5)tona (6)toni (6)tono (6)tons (6)topa (5)topo (5)

3- Jogo de Palavras (37)

aio (3)ais (3)ano (5)aos (3)apo (4)aso (3)ati (3)ato (3)cai (4)cio (4)coa (4)coo (4)ias (3)iii (3)iso (3)nas (5)nos (5)oca (4)oco (4)opo (4)pai (4)pan (6)pia (4)pio (4)psi (4)sai (3)san (5)soa (3)soi (3)soo (3)tao (3)tas (3)tia (3)tio (3)toa (3)too (3)tos (3)

2- Jogo de Palavras (16)

ai (2)ao (2)as (2)co (3)ia (2)ii (2)is (2)na (4)no (4)os (2)pc (4)pi (3)si (2)ta (2)ti (2)to (2)