As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras q, u, a, l, i, f, i, c, a, t, i, v, a:

13- Jogo de Palavras (1)

qualificativa (26)

11- Jogo de Palavras (1)

qualificava (24)

10- Jogo de Palavras (2)

facilitava (18)qualificai (20)

9- Jogo de Palavras (6)

acutilava (14)alcatifai (14)facilitai (14)facultava (17)qualifica (19)quilatava (18)

8- Jogo de Palavras (12)

acutilai (10)afiliava (15)aflautai (12)aflitiva (15)alcatifa (13)aliciava (13)cultivai (13)facilita (13)facultai (13)flautava (15)licitava (13)quilatai (14)

7- Jogo de Palavras (27)

activai (11)actuava (11)acutila (9)afilava (14)afiliai (11)aflauta (11)alfaiai (11)aliciai (9)aliviai (11)aluviai (11)ataviai (10)avaliai (11)avaluai (11)avultai (11)cativai (11)cultiva (12)factual (12)faculta (12)faltava (14)filiava (14)flautai (11)flictai (12)lactava (12)licitai (9)quilata (13)quitava (15)vacilai (12)

6- Jogo de Palavras (47)

acatai (7)activa (10)actuai (7)actual (8)afiava (12)afilai (10)afilia (10)afluia (10)alfaia (10)aliava (10)alicia (8)alivia (10)aluava (10)aluvia (10)atacai (7)atavia (9)avalia (10)avalua (10)avulta (10)caiava (10)calava (11)califa (11)calvai (11)catava (10)cativa (10)cavala (11)citava (10)clivai (11)facial (11)falava (13)faltai (10)ficava (13)filava (13)filiai (10)fitava (12)flauta (10)flicta (11)lacaia (8)lactai (8)licita (8)lufava (13)lutava (10)quitai (11)talava (10)tufava (12)vacila (11)viciai (10)

5- Jogo de Palavras (55)

acata (6)actua (6)afiai (8)afila (9)aflua (9)aflui (9)alava (9)aliai (6)aluai (6)aluia (6)ataca (6)atava (8)aviai (8)caiai (6)calai (7)calva (10)caqui (11)catai (6)cavai (9)citai (6)civil (10)clava (10)cliva (10)culta (7)faial (9)falai (9)falia (9)faliu (9)falta (9)fatal (9)fatia (8)faval (12)fiava (11)ficai (9)filai (9)filia (9)fitai (8)flava (12)fluia (9)lacta (7)laica (7)latia (6)latiu (6)lavai (9)lufai (9)lutai (6)quita (10)talai (6)tufai (8)uivai (8)vaiai (8)valai (9)valia (9)vicia (9)vital (9)

4- Jogo de Palavras (52)

acta (5)afia (7)afta (7)alai (5)alfa (8)alia (5)alta (5)alua (5)alui (5)alva (8)aqui (9)atai (4)atia (4)aula (5)aval (8)avia (7)caia (5)caiu (5)cala (6)cata (5)cava (8)cita (5)faca (8)fala (8)fali (8)fava (10)fiai (7)fica (8)fila (8)fita (7)flua (8)flui (8)fula (8)laca (6)laia (5)lata (5)lati (5)lava (8)lufa (8)luta (5)luva (8)qual (10)tala (5)tufa (7)uiva (7)uval (8)vaca (8)vaia (7)vala (8)vali (8)viii (7)vila (8)

3- Jogo de Palavras (29)

aia (3)ala (4)ali (4)ata (3)ati (3)avi (6)cai (4)cal (5)fac (7)fia (6)fui (6)iii (3)lia (4)lua (4)luc (5)qui (8)tal (4)tau (3)tia (3)til (4)tua (3)tui (3)ufa (6)uva (6)vai (6)vau (6)via (6)vil (7)viu (6)

2- Jogo de Palavras (12)

ai (2)cu (3)ia (2)ii (2)iv (5)la (3)li (3)ta (2)ti (2)tu (2)ui (2)vi (5)